Efteruddannelse: Brand og redning

Inden for brand og redning er der mange forskellige efteruddannelsesmuligheder. De kortere uddannelser eller kurser, fx AMU, kan styrke din faglighed inden for specifikke arbejdsområder og holde dig ajour med den nyeste viden og teknologi. Ønsker du at styrke din faglighed mere bredt eller at uddanne dig hen imod et nyt jobområde, så kan en længere akademi- eller diplomuddannelse måske være noget for dig.

Jeg vil udvikle min faglighed

Jeg vil videreuddanne mig

Bliv medlem af FOA

- og få inspiration til at styrke din faglighed