Særligt til tillidsvalgte

TR: Alt om ansatte med nedsat arbejdsevne

Hvis du har en kollega med nedsat arbejdsevne, skal du både være opmærksom på at der tages de nødvendige hensyn til denne kollega, og at det ikke er en unødig belastning af de ordinært ansatte.

At have nedsat arbejdsevne betyder, at en person ikke kan arbejde i samme omfang som andre. Det kan skyldes fysiske, psykiske eller sociale problemer.

  • En person, som har dårlig ryg og skal skånes for rygbelastende arbejde
  • En person, som er gået ned med stres og har fået en depression
  • En person, der aldrig har haft et arbejde

Du kan se mere om de forskellige former for nedsat arbejdsevne ved at klikke på billederne i bunden af siden.

Din rolle som tillidsrepræsentant (TR) i forhold til ansatte med nedsat arbejdsevne

Når en person med nedsat arbejdsevne skal placeres på en arbejdsplads, skal det ske under hensyn til den enkeltes behov og ikke arbejdspladsens mangel på arbejdskraft. Kollegernes forventninger skal derfor afstemmes i forhold til den pågældendes arbejdsevne.

Som TR skal du være med til at sikre medarbejderindflydelse, merbeskæftigelse og en rimelig balance mellem fastansatte og ansatte med tilskud for at undgå misbrug af ordningerne. Du har forskellige opgaver afhængig af, hvilken ordning personen er omfattet af.