Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Ansatte i aftalebaserede skånejob

Det sociale kapitel giver mulighed for at aftale et skånejob til personer med nedsat arbejdsevne. Arbejdspladsen og den faglige organisation kan aftale særlige vilkår for den ansatte.

Det kan være særlige skånehensyn, nedsat tid mm., således at den ansatte fastholdes i beskæftigelse på ordinær løn. Aftalen kan være midlertidig eller varig. Der er intet tilskud til lønnen fra jobcentret.

Det kan eksempelvis være:

  • en ansat, som skal skånes for skiftende arbejdstider pga. forhøjet blodtryk, diabetes osv.
  • en sosu-hjælper, som pga. langvarig behandling efter alvorligt benbrud overgår til administrativt arbejde i en periode

TRs rolle

TR og den faglige organisation forhandler vilkårene for det aftalebaserede job. Det er muligt at fravige overenskomsten og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår.

Der er intet merbeskæftigelseskrav eller rimelighedskrav, som ved de øvrige ordninger, idet et aftalebaseret skånejob er en ordinær ansættelse. Det er dog vigtigt at TR sørger for den nødvendige opbakning blandt kollegerne.