Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Førtidspensionister i løntilskud

Førtidspensionister kan på trods af alvorlig nedsat arbejdsevne ansættes i løntilskud på en arbejdsplads i et mindre antal timer.

Førtidspensionister kan på trods af alvorlig nedsat arbejdsevne ansættes i løntilskud på en arbejdsplads i et mindre antal timer. Arbejdspladsen udbetaler en løn, der svarer til indsatsen og modtager et løntilskud på kr 29,13 pr time (sats 2020).

Det kan eksempelvis være

  • en førtidspensioneret sosu-hjælper, som går til hånde på et plejecenter 5 timer uglt.
  • en førtidspensioneret pædagogmedhjælper, som hjælper med at tage imod børnene 2 timer hver morgen

Der er intet merbeskæftigelseskrav i forbindelse med ansatte i fleksjob.

TRs rolle

Den faglige organisation skal forhandle løn og arbejdsvilkår for den ansatte og sikre, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ekstraordinært og ordinært ansatte.

Medarbejderne skal høres. Hvis du mener, at kollegerne og arbejdspladsen ikke kan rumme en person i fleksjob, skal du finde argumenterne frem og drøfte det med lederen.

Det er vigtigt, at du:

  • spørger de ordinært ansatte kolleger, om de er indforstået med, at der kommer en ny kollega 
  • sørger for, at lederen har orienteret om hvilke skånehensyn personen i fleksjob skal have.

Der skal være et rimeligt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Dette skal sikre, at der ikke bliver alt for mange medarbejdere, som ikke kan yde en fuld arbejdsindsats.