Ansatte på offentlig overenskomst

Ansatte under revalidering

En revalidend er en person med nedsat arbejdsevne som skal oplæres indenfor et nyt arbejdsområde.

Det kan fx. være:

  • En sosu-hjælper, der skal omskoles til pædagog
  • En kontanthjælpsmodtager, der skal uddannes til serviceassistent

Revalidender modtager revalideringsydelse eller fagets mindsteløn (løntilskud).

En revalidend er ikke omfattet af merbeskæftigelseskravet. Det betyder at personen gerne må udføre almindeligt arbejde, men en revalidend må ikke erstatte ordinært ansatte.

Din rolle som tillidsrepræsentant i forbindelse med revalidender på arbejdspladsen

Medarbejderne skal høres. Hvis du mener, at kollegerne og arbejdspladsen ikke kan rumme en person i revalidering, skal du finde argumenterne frem og drøfte det med lederen.

Det er vigtigt at du:

  • sørger for at lederen har orienteret om hvilke skånehensyn personen i virksomhedspraktik skal have
  • spørger de ordinært ansatte kolleger, om de er indforstået med at der ansættes en ekstraordinært ansat
  • sikrer at der før etableringen af virksomhedspraktik, ligger en skriftlig dokumentation på, at medarbejderne er hørt

Rimeligt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte

Der skal være et rimeligt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Sygemeldte i virksomhedspraktik tæller med som ekstraordinært ansat. Dette skal sikre, at der ikke bliver alt for mange medarbejdere som ikke kan yde en fuld arbejdsindsats.