Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Sygemeldte i virksomhedspraktik

Formålet med virksomhedspraktik er at afklare arbejdsevnen på en arbejdsplads.
Både ledige på dagpenge eller kontanthjælp og sygemeldte, kan komme i virksomhedspraktik for at afklare beskæftigelsesmålet.

Virksomhedspraktik for sygemeldte kaldes også ofte for arbejdsprøvning.

Virksomhedspraktik for sygemeldte kan vare i op til 13 uger men med mulighed for forlængelse op til 26 uger. Hvis den sygemeldte har særligt behov for en længere periode, kan der forlænges yderligere.

Sygemeldte i virksomhedspraktik er ikke ansatte og får ikke løn, men bevarer den ydelse, de er på i forvejen. Det er ofte sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse.

En sygemeldt i virksomhedspraktik er ikke omfattet af merbeskæftigelseskravet, hvilket betyder at personen gerne må udføre almindeligt arbejde.

Arbejdstiden skal ligge indenfor arbejdspladsens normale arbejdstid og må ikke overstige 37 timer ugentligt.

Din rolle som tillidsrepræsentant

Medarbejderne skal høres såfremt virksomhedspraktikken strækker sig ud over 13 uger. Hvis du mener, at kollegerne og arbejdspladsen ikke kan rumme en person i virksomhedspraktik, skal du finde argumenterne frem og drøfte det med lederen.

Det er vigtigt at du:

  • sørger for at lederen har orienteret om hvilke skånehensyn personen i virksomhedspraktik skal have
  • spørger de ordinært ansatte kolleger, om de er indforstået med at der ansættes en ekstraordinært ansat 
  • sikrer at der før etableringen af virksomhedspraktik, ligger en skriftlig dokumentation på, at medarbejderne er hørt

Rimeligt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte

Der skal være et rimeligt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Sygemeldte i virksomhedspraktik tæller med som ekstraordinært ansat. Dette skal sikre, at der ikke bliver alt for mange medarbejdere som ikke kan yde en fuld arbejdsindsats.