Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på offentlig overenskomst

Ansatte i fleksjob

En person med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne kan ansættes i fleksjob med de nødvendige skånehensyn. Vær opmærksom på om ansættelsen er sket før eller efter 1. januar 2013.

En fleksjobber kan arbejde på nedsat tid eller på fuld tid med begrænsede arbejdsfunktioner.

Det kan være

  • en dagplejepædagog med følger efter blodprop, som ikke kan magte selvstændige opgaver, men som kan arbejde som pædagog, hvor hun aflastes af kolleger
  • en nedslidt tømrer, der kan arbejde som pedel med begrænsede arbejdsopgaver

1. januar 2013 trådte nye regler for fleksjob i kraft. Personer, ansat i fleksjob før 1. januar 2013 er omfattet af de gamle regler, så længe de er ansat i samme job.

Der udbetales derfor fortsat løn for fuld tid, hvor til arbejdsgiver får tilskud fra jobcentret. Såfremt den fleksjobansatte bliver opsagt eller selv opsiger stilling, vil pågældende ved ny ansættelse i fleksjob blive omfattet af de nye regler.