Tillidsvalgt i FOA Sydfyn

Her finder du information og indhold fra din lokale fagforening til dig som tillidsvalgt.

Særligt for tillidsvalgte

Lokale aftaler for FOA Sydfyn

Har du spørgsmål til en lokalaftale eller en forhåndsaftale, kan du kontakte FOA Sydfyn. Se kontaktinfo nederst på siden.

Din aftale med FOA Sydfyn

Har du indgået en aftale med FOA om dine opgaver, kan du finde den her sammen med dine udviklingsmål og tilbudte læringsaktiviteter. Du kan også lave personlige informationsmaterialer med værktøjet.

Registrer og opdater tillidshverv

Er du nyvalgt eller blevet genvalgt som tillidsvalgt, skal du registrere det. Du skal også registrere, hvis der er sket ændringer i dit tillidshverv eller hvis du stopper som tillidsvalgt.

Colourbox

Kontakt FOA Sydfyn