Særligt til tillidsvalgte

Støtteskema til sygefraværssamtaler

Vi har udarbejdet et ”støtteskema”, som vi mener, at du som tillidsrepræsentant kan have god gavn af i forbindelse med sygefraværssamtaler, hvor sygfraværet er af længere eller kortere varighed.

I skemaet har vi forsøgt at tage højde for de ting, som er relevante at undersøge inden du skal deltage som bisidder i en sygesamtale og hvilke ting du under samtalen skal være opmærksom på.

Skemaet er umiddelbart ikke så relevant i de tilfælde, hvor sygefraværet er af en sådan karakter, at der er en helt fast dato for tilbagevenden til arbejdet, det kan eksempelvis være i de tilfælde, hvor det handler om et brækket ben eller lignende.    

Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har spørgsmål og/eller forbedringer til skemaet, så det kan blive så relevant og brugbart et arbejdspapir som muligt.  

Husk, FOA Svendborg afholder også bisidder-kursus.  

Hent Støtteskemaet til sygefraværssamtaler