FOA Sydfyns forventninger til tillidsvalgte

Som tillidsvalgt i FOA Sydfyn forventer vi:

Som tillidsvalgt i FOA Sydfyn afdeling forventer vi:

  • at du arbejder for gode og trygge forhold på arbejdspladsen i samarbejde med kollegaer, ledelse og FOA Sydfyn afdeling
  • at du tager imod den uddannelse, der tilbydes af FOA Sydfyn afdeling
  • at du arbejder i overensstemmelse med FOAs fagpolitiske holdninger

Som tillidsvalgt kan du forvente: 

  • at få FOA Sydfyn afdelings opbakning, støtte og hjælp i arbejdet
  • at blive uddannet både fagligt og personligt til opgaven som tillidsvalgt

Ved valg, genvalg og ophør af tillidshverv

  • Det er vigtigt, at du udfylder en tillidshvervsblanket, som sendes til afdelingen.
    Afdelingen er i følge KTO-aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg forpligtet til hurtigst muligt at anmelde valget overfor arbejdsgiveren
  • Det er også vigtigt for os at få dig registreret korrekt i vores systemer, så du fremover modtager de rigtige oplysninger og tilbud fra afdelingen.