Særligt til tillidsvalgte

Registrering og anmeldelse af tillidshverv

Ved valg og genvalg af tillidshverv skal din lokalafdeling have besked.

Registrering af tillidshverv - FOA Sydfyn

Blanket til registrering af tillidshverv: 

  • udfyldes

  • godkendes og underskrives af leder

  • sendes på sydfyn@foa.dk eller til FOA Sydfyn, Møllergade 56, 5700 Svendborg

Hent blanket til registrering af tillidshverv