Egen opsigelse af job

Du kan normalt meddele din opsigelse med en måneds varsel til den første, hvis du ønsker at sige dit job op.
Hvis du er timelønnet, kan du typisk sige op fra dag til dag.

Husk hvis du selv siger op!

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Den lokale FOA-afdeling

Orienter din kollega, om muligheden for rådgivning i den lokale FOA-afdeling.

Giv besked til din afdeling, om at medlemmet ikke længere er tilknyttet din arbejdsplads. Brug evt. Søg medlem til at sende beskeden.

Hvad gælder?
Hjælp din kollega med spørgsmål om regler og rettigheder i forbindelse med opsigelsen.
Tip om a-kasseregel

Gør din kollega opmærksom på risikoen for karantæne i a-kassen, hvis kollegaen ikke har et andet job på hånden.

Har I mange opsigelser?

Overvej om der skal kigges nærmere på årsagen, hvis I har mange opsigelser på arbejdspladsen. Er der fx problemer med arbejdsmiljøet?

Sygemelding fremfor opsigelse?

Ønsker din kollega at sige op på grund af arbejdsforhold, bør du råde din kollega til at kontakte FOA-afdelingen inden opsigelse. I nogle tilfælde kan en sygemelding være en løsning, mens sagen bliver undersøgt.

Den lokale FOA-afdeling

Orienter din kollega, om muligheden for rådgivning i den lokale FOA-afdeling.

Giv besked til din afdeling, om at medlemmet ikke længere er tilknyttet din arbejdsplads. Brug evt. Søg medlem til at sende beskeden.

Hvad gælder?
Hjælp din kollega med spørgsmål om regler og rettigheder i forbindelse med opsigelsen.
Tip om a-kasseregel

Gør din kollega opmærksom på risikoen for karantæne i a-kassen, hvis kollegaen ikke har et andet job på hånden.

Har I mange opsigelser?

Overvej om der skal kigges nærmere på årsagen, hvis I har mange opsigelser på arbejdspladsen. Er der fx problemer med arbejdsmiljøet?

Sygemelding fremfor opsigelse?

Ønsker din kollega at sige op på grund af arbejdsforhold, bør du råde din kollega til at kontakte FOA-afdelingen inden opsigelse. I nogle tilfælde kan en sygemelding være en løsning, mens sagen bliver undersøgt.