Egen opsigelse af job

Du kan normalt meddele din opsigelse med en måneds varsel til den første, hvis du ønsker at sige dit job op.
Hvis du er timelønnet, kan du typisk sige op fra dag til dag.

Husk!

1
Du kan få karantæne i a-kassen

Hvis du selv siger op, kan der gå et stykke tid, inden du er dagpengeberettiget. Hent råd og vejledning i din lokale a-kasse, inden du siger op.

2
Sig aldrig op, mens du er sygemeldt
Selvom du ikke ønsker at vende tilbage efter din sygemelding, så tal altid med din lokale FOA-fagforening, inden du siger op, så du ikke mister løn. 
3
Sådan skriver du en opsigelse
Din leder skal have et underskrevet opsigelsesbrev eller en mail fra dig, hvor der står, at du opsiger din stilling. Bed din arbejdsgiver kvittere for modtagelsen.
4
Forbered dig grundigt
Kontakt altid din lokale FOA-fagforening, så du har det fulde overblik over din situation, inden du sender din opsigelse.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Opsigelsesvarsel

  Du kan sige dit faste eller tidsbegrænsede job op med 1 måneds varsel fra udgangen af måneden. Hvis du for eksempel afleverer dit opsigelsesbrev i april, vil din sidste arbejdsdag være den sidste dag måneden efter, det vil sige den 31. maj.

  Hvis du er timelønnet, har du normalt ikke noget opsigelsesvarsel, men kan typisk sige op fra dag til dag. Du kan dog have længere opsigelsesvarsel, hvis du som timelønnet er omfattet af en privat overenskomst. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.
 • Hvad må du fortælle om din arbejdsplads?

  Du har den samme loyalitetspligt, tavshedspligt og ytringsfrihed i opsigelsesperioden, som inden du sagde op. Du kan altså ikke fortælle hvad som helst til hvem som helst, selvom din ansættelse snart er forbi. Så tænk dig om, inden du skriver om din arbejdsplads for eksempel på sociale medier. 

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Kontraopsigelse

  Hvis du er blevet sagt op, kan du vælge selv at sige op i opsigelsesperioden, for eksempel hvis du har fået nyt job. Det hedder at kontraopsige. Hvis du kontraopsiger, skal du være opmærksom på, at du kan miste visse fordele, du måske har forhandlet dig til i forbindelse med din fyring. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Den lokale FOA-afdeling

Orienter din kollega, om muligheden for rådgivning i den lokale FOA-afdeling.

Giv besked til din afdeling, om at medlemmet ikke længere er tilknyttet din arbejdsplads. Brug evt. Søg medlem til at sende beskeden.

Hvad gælder?
Hjælp din kollega med spørgsmål om regler og rettigheder i forbindelse med opsigelsen.
Tip om a-kasseregel

Gør din kollega opmærksom på risikoen for karantæne i a-kassen, hvis kollegaen ikke har et andet job på hånden.

Har I mange opsigelser?

Overvej om der skal kigges nærmere på årsagen, hvis I har mange opsigelser på arbejdspladsen. Er der fx problemer med arbejdsmiljøet?

Sygemelding fremfor opsigelse?

Ønsker din kollega at sige op på grund af arbejdsforhold, bør du råde din kollega til at kontakte FOA-afdelingen inden opsigelse. I nogle tilfælde kan en sygemelding være en løsning, mens sagen bliver undersøgt.

Den lokale FOA-afdeling

Orienter din kollega, om muligheden for rådgivning i den lokale FOA-afdeling.

Giv besked til din afdeling, om at medlemmet ikke længere er tilknyttet din arbejdsplads. Brug evt. Søg medlem til at sende beskeden.

Hvad gælder?
Hjælp din kollega med spørgsmål om regler og rettigheder i forbindelse med opsigelsen.
Tip om a-kasseregel

Gør din kollega opmærksom på risikoen for karantæne i a-kassen, hvis kollegaen ikke har et andet job på hånden.

Har I mange opsigelser?

Overvej om der skal kigges nærmere på årsagen, hvis I har mange opsigelser på arbejdspladsen. Er der fx problemer med arbejdsmiljøet?

Sygemelding fremfor opsigelse?

Ønsker din kollega at sige op på grund af arbejdsforhold, bør du råde din kollega til at kontakte FOA-afdelingen inden opsigelse. I nogle tilfælde kan en sygemelding være en løsning, mens sagen bliver undersøgt.