Orlov ved adoption

Din ret til orlov, når du adopterer, svarer til stort set til retten til barsel efter graviditet. Din ret til orlov begynder blot fra tidspunktet, hvor du modtager barnet. Der er dog et par undtagelser.

Som par kan I frit fordele de første 14 ugers orlov efter modtagelsen mellem jer. Dagene skal dog deles mellem jer i hele arbejdsdage.
Derudover har den ene af jer ret til orlov i 2 sammenhængende uger i løbet af de første 14 uger efter adoptionen.

Når du adopterer, har du også ret til forældreorlov i 32 uger, som du selv bestemmer, hvordan du eventuelt vil dele med din partner.
Hver forælder har ret til at holde 32 ugers forældreorlov, men der er kun barselsdagpenge til 32 uger til deling. Hvis I vil holde mere orlov end 32 uger tilsammen, bliver det derfor uden barselsdagpenge eller løn. 

Hvis du adopterer barn fra udlandet

  • Hvis du adopterer fra udlandet, har du og en partner hver ret til 4 ugers orlov inden forventet modtagelse. 

  • Perioden kan forlænges med 4 uger, hvis adoptionsprocessen trækker ud. 

  • Barnet betragtes modtaget, når adoption i udlandet er gået endelig igennem.

 

Hvis du adopterer barn fra Danmark

  • Hvis du adopterer fra Danmark, har du ret til op til en uges orlov, hvis du skal opholde dig sammen med barnet inden modtagelse. Du får løn, hvis du er omfattet af en offentlig overenskomst. 

  • Perioden kan forlænges med 1 uge hvis adoptionsprocessen trækker ud. 

  • Barnet betragtes som modtaget, når du efter adoption i Danmark kan tage barnet med hjem.