Orlov ved adoption

Din ret til orlov, når du adopterer, ligner retten til barsel efter graviditet. Din ret til orlov begynder blot fra tidspunktet, hvor du modtager barnet. Der er dog et par undtagelser.

Som par har I hver 6 ugers barselsorlov med dagpenge (hvoraf 2 uger er øremærket og 4 uger kan overføres) og hver 18 ugers forældreorlov med dagpenge (hvoraf 9 uger er øremærket, hvis du er lønmodtager, og 9 uger kan overføres), hvilket i alt giver 24 ugers dagpenge til hver adoptant. 

I den periode, hvor I er berettiget til dagpenge i forbindelse med barsel, kan I være berettiget til fuld løn i noget af perioden. Der er op til 12 uger med løn i de første 10 uger efter modtagelse af barnet (10 uger til den ene og 2 til den anden). Herefter er der 10 ugers løn til den ene adoptant, 7 ugers løn til den anden adoptant og 6 ugers løn til deling. 

Hvis I vil holde mere orlov end 24 uger til hver med dagpenge, altså 48 uger i alt, bliver det derfor uden barselsdagpenge eller løn.

Hvis du adopterer barn fra udlandet

  • Hvis du adopterer fra udlandet, har du og en partner hver ret til 4 ugers orlov inden forventet modtagelse. 

  • Perioden kan forlænges med 4 uger, hvis adoptionsprocessen trækker ud. 

  • Barnet betragtes modtaget, når adoption i udlandet er gået endelig igennem.

 

Hvis du adopterer barn fra Danmark

  • Hvis du adopterer fra Danmark, har du ret til op til en uges orlov, hvis du skal opholde dig sammen med barnet inden modtagelse. Du får løn, hvis du er omfattet af en offentlig overenskomst. 

  • Perioden kan forlænges med 1 uge hvis adoptionsprocessen trækker ud. 

  • Barnet betragtes som modtaget, når du efter adoption i Danmark kan tage barnet med hjem.


Bliv medlem af FOA

Familien er vigtig, så derfor forhandler vi aftaler med arbejdsgiverne, der får familieliv og job til at gå op i en højere enhed. Meld dig ind i dag og bliv klogere på dine rettigheder ved bl.a. graviditet og barsel.