Barsel på dagpenge

Hvis du er ledig, når du bliver gravid, er det loven, der fastlægger dine rettigheder og pligter i forbindelse med barsel. 

 • Du skal give A-kassen besked, når du går på barsel eller holder orlov.

 • A-kassen indberetter din barsel til Udbetaling Danmark, så du kan få barselsdagpenge.

 • Du modtager et brev fra NemRefusion, som du skal returnere for at bekræfte, at A-kassens oplysninger er rigtige. Hold øje med din digitale postkasse.

 • Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du ikke modtager brevet fra NemRefusion.

 • Din barselsperiode tæller ikke som dagpengeperiode.

Ledig mor på barsel og forældreorlov

 • Som mor har du har ret til orlov med barselsdagpenge fra 4 uger, inden du forventer, barnet bliver født.

 • Efter fødslen har du ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge.

 • Derudover har du ret til op til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, alt efter hvordan du deler orloven med barnets far eller medmor. 

 • Giv A-kassen besked, når du går på barsel.

 • Fristen for ansøgning om barselsdagpenge er senest 8 uger efter din første fraværsdag.

Ledig far eller medmor på barsel og forældreorlov

 • Som far eller medmor har du ret til 2 ugers orlov med dagpenge i barnets første 14 uger. Du har ret til at holde dem lige efter fødslen.

 • Herefter har du ret til op til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, alt efter hvordan du deler orloven med barnets mor. 

 • Giv A-kassen besked, når du går på orlov.

 • Fristen for ansøgning om barselsdagpenge er senest 8 uger efter din første fraværsdag.

 Du kan forlænge forældreorloven fra 32 til 40 eller 46 uger