10 gode grunde til at uddanne dig til pædagogisk assistent

På uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) lærer du at omsætte teori til praksis, så du kan udvikle dine faglige pædagogiske kompetencer.

Du kan både tage uddannelsen til pædagogisk assistent, hvis du har mange års pædagogisk erfaring i forvejen enten som pædagogmedhjælper, dagplejer og omsorgsmedhjælper, og hvis du ikke tidligere har arbejdet inden for det pædagogiske område. Uddannelsen til pædagogisk assistent giver dig ny viden og styrker dine pædagogiske kompetencer.

Uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU):

  1. styrker dine kompetencer, så du anskuer det pædagogiske arbejde ud fra nye vinkler
  2. kobler praktiske erfaring med teori og den nyeste pædagogiske forskning
  3. giver dig en faglig refleksion og evne til at analysere din egen rolle og handlinger i det pædagogiske samvær med børn, unge og voksne
  4. giver dig et fælles fagligt sprog med andre faggrupper
  5. giver dig en særlig faglig profil inden for natur- og udeliv, idræt og bevægelse, digital kultur og sundhed i den pædagogiske praksis
  6. giver dig viden om at planlægge, gennemføre, dokumentere, fagligt begrunde og evaluere pædagogiske aktiviteter
  7. giver dig viden om, hvad der skaber et godt forældresamarbejde
  8. giver dig papir på dine kompetencer
  9. giver dig en højere løn i forhold til lønnen som pædagogmedhjælper
  10. styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet