Pressemeddelelse

Pædagogiske assistenters popularitet fortsætter opad

Stadig flere kommuner ansætter pædagogiske assistenter og opretter uddannelsespladser til elever for at få endnu flere af de dygtige, erhvervsuddannede medarbejdere til fremtidens dag- og botilbud. En oplagt del af løsningen på personalemanglen på det pædagogiske område, påpeger FOA-formand.

Tiden er for længst forbi, hvor faglærte pædagogiske assistenter led af høj ledighed, måtte droppe drømmen om at bruge deres uddannelse og finde anden beskæftigelse. I stedet er der i disse år landet over gode jobmuligheder, viser arbejdsmarkedsbalancen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. For de pædagogiske assistenter bliver mere og mere populære at få ind i personalegruppen i dag- og botilbud.

Ser man på, hvor mange pædagogiske assistenter, kommuner og regioner har ansat, taler tallene da også deres eget klare sprog: Mens der i 2018 omregnet til fuldtidspersoner var 5.558,5 pædagogiske assistenter ansat, var tallet i oktober i fjord steget til 7.309,3 – en stigning på 1.750,8 fuldtidspersoner eller 31 procent.

”De unge, som læser til pædagogisk assistent i dag, uddanner sig direkte ind på et arbejdsmarked, der hungrer efter at få fat på dem. En stor del af kommunerne har virkelig fået øjnene op for, hvor stort et potentiale, de udgør, og hvor dygtige medarbejdere de pædagogiske assistenter er, fordi de er uddannet til at håndtere alt fra forældrekontakt til planlægning og igangsættelse af pædagogiske aktiviteter med både børn, unge og andre mennesker med behov for en pædagogisk indsats. I en tid med generel mangel på pædagogisk personale, er de pædagogiske assistenter en helt oplagt del af løsningen,” siger FOAs forbundsformand Mona Striib.

Estimater har hidtil lydt, at vi på grund af stigende børnetal og realiseringen af minimumsnormeringer alene i dagtilbud vil komme til at mangle op mod 14.000 ansatte. 

”Det bør vel at mærke være uddannet personale, så der ikke kommer længere mellem ansatte med en pædagogisk uddannelse,” siger Mona Striib.

At stadig flere ser de pædagogiske assistenter som en del af fremtidens pædagogiske personale, fremgår også af, at der mange steder oprettes flere uddannelsespladser. I oktober sidste år var der således beregnet i fuldtidsstillinger 1.872 pædagogisk assistentelever på kommunernes og regionernes lønningslister. Tilbage i 2020 var det samme tal kun 1.586.

En af dem, der følger tendensen og udvider skaren af pædagogiske assistenter, er Høje-Taastrup Kommune. Her opretter man lokalt 20 uddannelsespladser, som unge kan søge ind på til marts med studiestart i august. I kommunens pressemeddelelse om de nye uddannelser siger borgmester Michael Ziegler:

”I Høje-Taastrup Kommune har vi taget et vigtigt skridt for at imødekomme de arbejdskraftsudfordringer, vi oplever på vores pædagogiske arbejdspladser. Faglærte pædagogiske assistenter skal sammen med pædagoger og pædagogmedhjælpere udvikle den pædagogiske kvalitet i vores institutioner. Vi sikrer fremtidens arbejdskraft på det pædagogiske område ved at uddanne eleverne lokalt i samarbejde med SOSU H. Det er rart, at vi gen kan tilbyde vores unge mennesker en erhvervsuddannelse i lokalområdet.”

Også kommuner som Kalundborg, Holstebro og Sønderborg har oprettet flere pladser til at uddanne pædagogiske assistenter.

”Det er virkelig stærkt og den helt rigtige vej at gå. Vi har hårdt brug for pædagogiske assistenter både her og nu til at sikre minimumsnormeringer, men også på sigt til at sikre velfærd for flere. Ikke bare i dagtilbud, men også i SFO’er, i fritidsklubberne og ikke mindst på bosteder,” siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98
Hent billede i høj opløsning