Kim Henriksen


Pressemeddelelse

Pulje skal sikre flere med pædagogisk uddannelse

Regeringen har udstukket rammerne for en opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet. Pengene falder på et tørt sted, siger fagforeningen FOA.

100 millioner kroner i år og næsten 200 millioner om året frem til 2030. Det er økonomien i en såkaldt opkvalificeringspulje, som skal sikre flere pædagogiske assistenter og flere pædagoger i de danske dagtilbud.

"Det er helt fundamentalt for børnenes udvikling og trivsel, at så mange som muligt af de voksne i dagtilbuddene, har en pædagogisk uddannelse. Det kan opkvalificeringspuljen være med til at sikre. Aftalen lægger op til, at kommunerne skal været mere strategiske med kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere, både faglærte og ufaglærte," siger Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA.

"Pengene falder på et tørt sted. Det stigende børnetal og aftalen om minimumsnormeringer betyder, at vi frem mod 2030 alene på dagtilbudsområdet vil få brug for 14.000 flere pædagogisk uddannede." 

Opkvalificeringspuljen var oprindelig en del af aftalen om minimumsnormeringer, men blev i sidste øjeblik taget ud. I finansloven for 2023 besluttede forligspartierne at fastholde puljen, og regeringen har fastlagt de nærmere rammer omkring puljen.

FOA fremhæver, at midlerne også dækker dagplejen, hvor børnene fortrinsvis passes i private hjem.

"Vi har kæmpet for at få dagpleje med. Det giver ingen mening, at dette store område holdes udenfor, hvis vi mener det alvorligt med at hæve kvaliteten i vores børns liv," fastslår Kim Henriksen.  

Helt præcist er der afsat henholdsvis 107,0 mio. kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030. I alt 1,5 milliarder kroner. 

Opkvalificeringspuljen giver mulighed for at flere ufaglærte kan uddanne sig til pædagogiske assistenter. En populær uddannelse, hvor flere i øjeblikket søger ind, end der er pladser til.

"Vi har lige nu omkring 7500 pædagogmedhjælpere på daginstitutionsområdet, som kan tage den mere end tre år lange uddannelse til pædagogisk assistent på under et år, fordi de med deres årelange erfaring kan få merit for praksisdelen. Læg dertil et stort antal dagplejere som nu kan gøre det samme. Nu skal kommunerne bare trække i arbejdstøjet, og sætte gang i uddannelserne," siger Kim Henriksen.

Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede