Pressemeddelelse

Høje-Taastrup Kommune og SOSU H i nyt samarbejde om at uddanne pædagogiske assistenter lokalt

Med vedtagelsen af kommunens budget for 2024 er grundlaget skabt for årligt at optage 20 pædagogiske assistentelever, som SOSU H skal uddanne lokalt i Høje-Taastrup Kommune. De unge, der skal vælge ungdomsuddannelse i marts 2024, får dermed en ny unik mulighed for at vælge en erhvervsuddannelse lokalt.

De første elever starter på grundforløb 1 til pædagogisk assistentuddannelsen i august 2024 og allerede fra starten af 2025, når de starter på grundforløb 2, har de mulighed for at søge en praktikplads i kommunens dagtilbud, SFO’er, fritidsklubber eller bosteder. Konkret starter eleverne i praktik på deres hovedforløb efter sommerferien 2025. De første 20 elever er færdiguddannede i efteråret 2027.

Borgmester Michael Ziegler udtaler:
- I Høje-Taastrup Kommune har vi taget et vigtigt skridt for at imødekomme de arbejdskraftsudfordringer, vi oplever på vores pædagogiske arbejdspladser. Faglærte pædagogiske assistenter skal sammen med pædagoger og pædagogmedhjælpere udvikle den pædagogiske kvalitet i vores institutioner. Vi sikrer fremtidens arbejdskraft på det pædagogiske område ved at uddanne eleverne lokalt i samarbejde med SOSU H. Det er rart, at vi igen kan tilbyde vores unge mennesker en erhvervsuddannelse i lokalområdet, understreger Michael Ziegler.

SOSU H’s bestyrelsesformand, Nanna Højlund, der også er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation”, er glad for det nye uddannelsestilbud i Høje Taastrup. 
- Det er dejligt, at Høje-Taastrup Kommune investerer markant i pædagogisk assistentuddannelsen. Her på SOSU H ved vi, at pædagogiske assistenter, som faglærte med uddannelsesbevis, gør en positiv forskel på de pædagogiske arbejdspladser i Danmark. Samtidig er det vigtigt for SOSU H at kunne give de unge fra Høje-Taastrup et godt uddannelsestilbud. Derfor er SOSU H med i det uddannelsespartnerskab, der arbejder målrettet for at udvikle et unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup, fremhæver Nanna Højlund.

Forbundsformand, Mona Strib, fra FOA, der organiserer de pædagogiske assistenter i Danmark udtaler: 
- Jeg bliver altid glad, når kommuner går foran og prioriterer uddannelse af pædagogiske assistenter. Jeg bliver endnu gladere, når kommuner uddanner flere pædagogiske assistenter, end den dimensionering, der er meldt ind til KL via KKR. På den ene side får vi flere unge i uddannelse, og på den anden side sikrer vi kvalitet i løsningen af de pædagogiske velfærdsopgaver. Det giver mening for mig”, siger Mona Strib.     

Når de unge starter på grundforløbene i Høje Taastrup, bliver det tæt koblet til praksis i byen. Konkret kommer Kommunens nye Børne- og Kulturhus i Taastrupgård til at udgøre et praksislaboratorium for eleverne, hvor de skal omsætte deres nye viden til konkret praksis sammen med børnene. Der arbejdes også på et særligt samarbejde med det boligsociale team i Taastrupgård, så området samlet set også bliver et praksislaboratorium for eleverne. Konkret etablerer SOSU H sig på Taastrupgårdsvej 213 for at udbyde grundforløbene. Undervisning på uddannelsens hovedforløb vil ske hos SOSU H i Brøndby. 

SOSU H er én ud af i alt 8 uddannelses- og virksomhedspartnere, der gennem de seneste år har samarbejdet om at udvikle et unge- og campusmiljø i Vidensbyen i Gadehavekvarteret. Der er gennemført samarbejdsprojekter mellem grundskoler og erhvervsskoler og udviklet særlige brobygningsaktiviteter for at styrke de unge i deres valg af ungdomsuddannelse. Med udbuddet af pædagogisk assistentuddannelsen i Høje-Taastrup, er det nu igen muligt at tilbyde de unge en erhvervsuddannelse i byen. 
Udover SOSU H har Høje-Taastrup Kommune følgende uddannelses- og virksomhedspartnere i campuspartnerskabet: Roskilde Universitet, Københavns Professionshøjskole, Roskilde Tekniske Skole, Høje-Taastrup Gymnasium, FGU-Skolen Øst, Vestegnen VUC & HF samt Teknologisk Institut.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98
Hent billede i høj opløsning