Elevkontingent - over 30 år og har ingen indtægt udover min elevløn

For 605 kr. om måneden kan du blive medlem af a-kassen og fagforeningen, hvis du opfylder en række betingelser.

Dit månedlige kontingent består af (2021-satser):
 • Medlemskab af fagforeningen: 70 kr. (hvis din elevløn er under 19.322kr.)
 • Medlemskab af a-kassen: 15 kr. (hvis din elevløn er under 19.322 kr.)
 • Efterlønsbidrag: 520 kr. 

Bemærk: Din elevløn vil som oftest være for høj til at få nedsat kontingent, men vi opfordrer dig til at søge nedsat kontingent. Du kan se det generelle kontingent her

Betingelser

Er du medlem af a-kassen, kan du slippe for at betale medlemsbidrag til staten og dermed spare 368 kr. om måneden, hvis du:

 • ikke tjener ikke penge ved siden af din elevløn
 • går på en uddannelse af 18 måneders varighed (eller IGU)
 • ikke får sociale ydelser fra det offentlige, fx kontanthjælp eller dagpenge fra a-kassen
 • betaler efterlønsbidrag
 • havde dagpengeret ved uddannelsens start

Du kan få nedsat administrationsbidraget til a-kassen til 15 kr. og kontingentet til fagforeningen til 70 kr., hvis du:

 • har en samlet indtægt (elevløn + anden indtægt) under 19.322 kr. om måneden
 • ikke får ydelser fra a-kassen, fx dagpenge
 • går på en uddannelse indenfor FOAs faglige område, fx SSA   Se oversigt over FOAs fagområder

Er du i tvivl, om du opfylder betingelserne eller vil du gerne høre mere, så kontant os.

Vigtigt - hvis du kommer til at tjene penge

Hvis du betaler nedsat kontingent, men har tjent penge ved siden af din elevløn, skal du efterbetale kontingentet for hele perioden, du er godkendt til at få nedsat kontingent (fritagelsesperioden). A-kassen har pligt til at tjekke din indkomst én gang om året for at se, om du har tjent penge ved siden af din elevløn. Hvis du gerne vil tjene penge ved siden af din elevløn, skal du derfor kontakte a-kassen, inden du starter med at arbejde.

Se eksempel: Trine skulle betale penge tilbage