Elevkontingent - under 30 år og har en indtægt ved siden af min elevløn

For 453 kr. om måneden kan du blive medlem af a-kassen og fagforeningen, hvis du opfylder en række betingelser.

Hvis du tjener under 19.322 kr. pr. måned består dit månedlige kontingent af (2021-satser):
  • Medlemskab af fagforeningen: 70 kr.
  • Medlemskab af a-kassen: 383 kr. 

Bemærk: Din elevløn kan være for høj til at få nedsat kontingent, men vi opfordrer dig til at søge nedsat kontingent. Du kan se det generelle kontingent her

Betingelser

Er du medlem af a-kassen og tjener penge ved siden af din elevløn, kan du ikke fritages for at betale medlemsbidrag til staten.

Se hvordan du bliver fritaget

Du kan få nedsat administrationsbidraget til 15 kr. og kontingentet til fagforeningen til 70 kr., hvis du:

  • har en samlet indtægt (elevløn + anden indtægt) under 19.322 kr. om måneden
  • ikke får ydelser fra a-kassen, fx dagpenge
  • går på en uddannelse indenfor FOAs faglige område, fx SSA   Se oversigt over FOAs fagområder

Er du i tvivl, om du opfylder betingelserne eller vil du gerne høre mere, så kontakt os.