$name

April 2002


Lederen
Mæglingsforliget er i hus - nu er op til KTO`s 650.000 medlemmer.

Det frie valg bliver tvang
Regeringen vil tvinge kommunerne til at privatisere pleje og omsorg. Flere kommuner afviser regeringens lovforslag, blandt andet med henvisning til, at det fratager dem deres eget frie valg til, hvordan de vil organiserer hjemmeplejen.
Også Kommunernes Landsforening (KL) er betænkelig.

Barrieren for et effektivt sygehusvæsen sidder i hovedet
Myten om at, overenskomster og faggrænser barrikerer for et mere effektivt sygehusvæsen, bliver aflivet i en ny rapport. Barrieren skal snarere findes i for ringe kendskab til de muligheder, der faktisk eksisterer. Og så lider sygehusvæsenet under fastgroede vaner og en dårlig ledelseskultur.

Mindre forskning i arbejdsmiljø
Social- og sundhedshjælpere og andre ansatte i social- og sundhedssektoren lades i stikken,
når regeringen beskærer forskningen på Arbejdsmiljøinstituttet, som er foreslået i finansloven. De faggrupper, som i forvejen kæmper med massive arbejdsmiljøproblemer med invaliderende nedslidninger, må vente endnu længere tid på forbedringer.

Fra fravær til nærvær
Fravær er blevet til nærvær i den kommunale ældreomsorg i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Sygefraværet er faldet markant igennem de to år, medarbejderne har lagt energi og kræfter i projekt "Fra fravær til nærvær". Det har de nu fået en pris for.

Godmorgen fru Himmelbjerg
En beretning om livet på et Schweizisk alderdoms- og plejehjem

Hun spiller petanque i kirketiden
Den tredje alder er rykket frem med efterlønnen - endnu da.
Birgit er en af de mange, der valgte jobbet fra, da hun havde muligheden for at gå på efterløn. Det er friheden og mere tid til familie, venner og fritidsinteresser, hun sætter pris på.
Søndag klokken 10 er hun på petanquebanen.

Nej til forringelse af uddannelsen
Politisk flertal siger nej til regeringens forslag om at sænke det boglige niveau på Social - og sundhedshjælperuddannelsen.

H:S mangler stadig penge
Trods et overskud i 2001, kommer Hovedstadens Sygehusfællesskab til at mangle penge i 2002 og 2003, med mindre Københavns og Frederiksberg Kommuner skyder flere penge ind, og det anser bestyrelsesformand i H:S for lidet sandsynligt.