$name

Barrieren for et effektivt sygehusvæsen sidder i hovedet


Myten om at, overenskomster og faggrænser barrikerer for et mere effektivt sygehusvæsen, bliver aflivet i en ny rapport. Barrieren skal snarere findes i for ringe kendskab til de muligheder, der faktisk eksisterer. Og så lider sygehusvæsenet under fastgroede vaner og en dårlig ledelseskultur.
 
Af Merete Astrup

Sundhedsministeriets rådgivende udvalg har afleveret delrapporten: "Barrierer for mere effektiv arbejdstilrettelæggelse på sygehusene." - også kaldet 100 dages opgaven, og konklusionen er klar, som formanden for Det Rådgivende Udvalg, Kjeld Møller, sagde ved offentliggørelsen i forbindelse med markeringerne af regeringens første 100 dage.

- Barrieren er ikke overenskomsterne. Det er ikke det skrevne, men det der sidder mellem ørerne, sagde han. 

Udvalget har løst opgaven i form af en rapport, der afdækker problemer indenfor sygehusvæsenet, og den peger på forslag til, hvordan arbejdet kan gøres anderledes.

- Vi har fra udvalgets side foreslået, at der bliver mulighed for at debattere rapporten på Internettet, samt at den lægges ud på SUS´s hjemmeside så man kan chatte, siger Karen Stæhr, næstformand i fagforeningen.
 
Tilfreds med arbejdet
Karen Stæhr har siddet med i det udvalg, der har suppleret Det Rådgivende Udvalg. I alt har de haft 53 dage til at løse opgaven.

Karen Stæhr er stort set tilfreds med rapporten.

- Det vigtigste for mig er, at rapporten fastslår, at de gældende overenskomster indeholder mange muligheder for en bedre arbejdstilrettelæggelse, hvis man udnytter dem. Det er hverken overenskomster eller  faggrænser, der er årsager til ineffektivitet i sygehussektoren.
 
Det bliver også slået fast, at selv om der findes 40- 50 overenskomster, er langt de fleste identiske. Så de mange "forskellige" overenskomster er heller ikke en barriere
.
- Står det ikke skrevet i tidligere rapporter?
- Jo, men myten har jo levet videre i bedste velgående. Jeg tror, det er vigtigt, at det bliver sagt og skrevet en gang til. Der var da heldigvis også andre end mig, der havde den holdning.

Dertil kommer, at vi i dette udvalg har taget flere konkrete eksempler med fra virkeligheden, hvor man har ændret på rutiner og arbejdsgange.

Hvor man har brugt tid på at sætte sig ind i de rammeaftaler og overenskomster, som reelt rummer vide muligheder for at tilrettelægge arbejdet. For et andet stort problem er, at lederne ikke kender rammeaftalerne, og derfor ikke bruger dem, siger Karen Stæhr.

Ledelse fyldte en del i udvalgets arbejde.
Vi var meget enige om, at ledelserne skal klædes bedre på. Mange ledere har givet udtryk,  for, at det er svært at læse overenskomster og aftaler. Hvis det er en barriere i sig selv, har vi et problem, vi bør overveje, når aftaler og overenskomster skrives, mener Karen Stæhr.

Blandt de andre forslag fra udvalget er flere økonomiske gulerødder til personalet for mere arbejde, og udbetaling af overarbejde fremfor afspadsering.

For i stedet for at bruge penge til at hente vikarer ind udefra, kan man lige så godt betale sit eget personale, er filosofien. 

- Det er et forslag, der ikke er os fremmed i de faglige organisationer.  Men vi var også flere i udvalget, der påpegede, at en effektivisering i sygehussektoren ikke kan ses isoleret fra rekruttering og fastholdelse af personale.  
 
Truer altid med at blive
Karen Stæhr fremhæver dialogen og den gensidige respekt for hinanden i udvalget, som noget positivt.
 
- Jeg har et forbehold overfor det kapitel, der handler om samarbejdet mellem offentligt og privat. Det er min personlige holdning, at der ikke skal være penge mellem patient og væsen.

Der ud over eksisterer der ikke lige vilkår mellem private og offentlige hospitaler, fordi de private ikke har de samme uddannelses- og forskningsforpligtelser, som det offentlige har. De private kan tillade sig at afvise patienter, det kan det offentlige ikke.

Der ud over mener jeg, at privatisering kan være en hindring for opgaveglidning. Som jeg ser det, bliver det vanskeligt at gå ind og danne tværfaglige teams, hvis man har 40 -50 forskellige firmaer inde. Så her var jeg nødt til at tage et forbehold, forklarer Karen Stæhr. 

Hun var dog lige ved at tro, at hun blev nødt til at forlade arbejdet, da hun så det første udkast til rapportens tekst, men som hun siger, truer hun altid med at blive. Og der blev lavet om på det første udkast.

- Jeg synes sagtens, jeg kan leve med denne rapport. Jeg synes, jeg har fået nogle af mine holdninger med, i øvrigt takket været mit gode netværk i mit bagland,  lyder det fra Karen Stæhr.

Hun opfordrer kollegerne og ledelser i sygehussektoren til at arbejde videre på de gode projekter, der er i gang og tage handling på flere. Som sagt er denne rapport blot en delrapport. Mange hjørner skal vendes og økonomiske forhindringer skal overvindes.