$name

Nej til forringelse af uddannelsen

 
Politisk flertal siger nej til regeringens forslag om at sænke det boglige niveau på Social - og sundhedshjælperuddannelsen.

Af Merete Astrup

Et politisk flertal bestående af oppositionspartierne samt Dansk Folkeparti afviser et forslag fra socialminister Henriette Kjær (K) om at sænke det boglige niveau på Social- og sundheds-uddannelsen. Hun ser gerne, at uddannelsen får to niveauer.

Hermed håber hun, at mennesker med sans for omsorgsarbejde, men uden lyst til at sidde på skolebænken, melder sig til uddannelsen.

- Man har måske gjort uddannelsen mere akademisk end godt er, sagde hun til Berlingske Tidende, som den 11. marts bragte nyheden om socialministerens forslag. Her udtrykte hun også håb om, at en uddannelse på to niveauer også vil tiltrække flere fra andre etniske grupper.

Men nu er hendes forslag allerede skudt ned. Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, siger nej til ideen med den begrundelse, at forslaget reelt handler om få flere fra etniske grupper ind i faget.

Og det siger Dansk Folkepartis socialordfører, Pia Kristensen, klart nej til. Hun mener, der skal skaffes flere unge til uddannelserne ved at skabe bedre arbejdsvilkår for social- og sundhedshjælperne og ved at give dem mere i løn.

Socialdemokratiet siger også nej til Henriette Kjærs tanker. Partiets uddannelsespolitiske ordfører, Carsten Hansen, peger overfor Ritzau på, at et enigt Folketing så sent som sidste efterår vedtog at revidere uddannelsen for blandt andet at skabe bedre sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del.

Den nye uddannelse trådte i kraft over hele landet ved årsskiftet, og den skal først vurderes om tre år med henblik på en eventuel revision.

Ved den sidste revision kom dansk, engelsk og samfundsfag ind i uddannelsen sammen med såkaldte redskabsfag som kommunikations- og informationsteknologi. Det var en opgradering af social- og sundhedsuddannelsen, så den kan sidestilles med andre erhvervsuddannelser, og give de uddannede kompetence til på et senere tidspunkt at gå videre til andre uddannelser.

Men der er altså lang vej til at uddannelsen bliver "for akademisk", som socialminister Henriette Kjær har sagt.

På afveje
I FOA Social - og Sundhedsafdelingen, siger fagforeningens formand, Palle Nielsen, at han er glad for at socialministerens tanker er blevet afvist af et politisk flertal.

- Jeg var mildest talt rystet, da jeg hørte at socialministeren ville sænke det boglige niveau i uddannelsen.

Jeg mener, at hun taler mod bedre vidende, hvis hun tror, at det ikke kræver teoretiske kvalifikationer at arbejde i vores fag, hvor kollegerne arbejder med for eksempel demente og arbejder i psykiatrien, og i det hele taget skal yde omsorg for mennesker, der har behov for hjælp.

Hvis ikke eleverne i løbet af deres uddannelse får de nødvendige kvalifikationer, risikerer de, at lide nederlag, når de får job, med fare for at de forlader faget.

Så er vi jo lige vidt i forhold til at rekruttere folk til vores område. Jeg synes, det er en usmagelig undervurdering af faget og fagets kommende social- og sundhedshjælpere og assistenter.

I sidste nummer af infoa, belyste Palle Nielsen og skolechef på skolen i Fensmarksgade Inger Margrethe Andersen, problemerne i forhold til ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk.

- For de elever vil vi meget gerne have ind på uddannelsen. Men man kan godt finde veje for den ansøgergruppe uden at sænke niveauet generelt på uddannelsen, siger de begge to til infoa.