$name

Overenskomst i hus - måske!

 
Mæglingsforliget er i hus - nu er op til KTO`s 650.000 medlemmer.  

Af formand Palle Nielsen
 
I sidste ende er det jer medlemmer, der afgør om overenskomsten  er  i hus. På denne plads vil jeg derfor opfordre jer til at følge med og deltage i den kommende urafstemning. Den finder sted i løbet af april, og resultatet offentliggøres den 30 april. Indtil da er den varslede konflikt udsat, og kan tidligst starte 4. maj.
 
Det skal vi stemme om
Jeg trækker i hovedpunkter op, i det forlig man er blevet enige om i de generelle forhandlinger.
To ekstra feriefridage.  En generel lønstigning på 5,5 % over de næste tre år. Til de lokale lønforhandlinger lægges 1,87 % .
 
Der er i forliget sikret en aftale om, hvordan de lokale lønmidler skal bruges. Vi har kritiseret arbejdsgiverne for ikke at udnytte de allerede eksisterende muligheder.

Hvis arbejdsgiverne fremover ikke bruger alle pengene, bliver de "straffet" på den måde, at skal betale pengene ved de næste overenskomstforhandlinger.

Det kan med andre ord ikke betale sig, at "lade pengene ligge".
Der er aftalt en tidsramme for på de lokale lønforhandlinger: Arbejdsgiverne skal afholde en lønforhandling senest seks uger efter at en begæring om lønforhandling er fremsat.


Det er en aftale vi får glæde af, fordi vi alt for tit oplever, at der går måneder før ,vi får en forhandling efter, at vi har fremsendt en begæring. Hvordan ny løn ser ud i kroner og ører, handler overordnet om, hvilke økonomiske muligheder kommuner og amter får under den borgerlige regering.
 
Yderligere oplysninger kan i hente på FOA`s hjemmeside.
 
De specielle krav for de enkelte faggrupper blev færdigforhandlet den 9. marts 2002. De opnåede forhandlingsresultater følger den anbefaling, som er vedtaget på strategimøder i forbundet. 
De kommer til urafstemning sammen med det generelle forlig.
 
Alle fagforeningens tillidsrepræsentanter har været indkaldt og er sat ind i mæglingsforslaget. Vi har samtidig bedt dem om at gå ud og drøfte mæglingsforslaget  på arbejdspladserne.

Bestyrelsens og tillidsrepræsentanternes anbefaling/ikke anbefaling af mæglingsforslaget kan du finde på fagforeningens egen hjemmeside eller spørge din tillidsrepræsentant.

Du har mulighed for løbende at følge udviklingen på foa's hjemmeside - www.foa.dk. eller på fagforeningens hjemmeside - www.foa.dk/sosu
  
Mæglingsforliget
Generelle lønstigninger 5,5 procent. Det sikrer alle ansatte en reallønsfremgang, hvis Det Økonomiske Rås skøn om en samlet inflation på 5,1 procent over de næste tre år holder.
 
Der øremærkes 1,87 procent af den samlede lønsum til lokale forhandlinger. Amter og  kommuner krævede 2,2 procent lagt ud, mens KTO lagde ud med 1, 5 procent.

Der indføres en opmandsmodel, hvor en uvildig mægler træder til, hvis der opstår tvister i forbindelse med lokal lønforhandling.

Den sjette ferie uge  realiseres med yderligere to feriefridage.
Der sker forskellige forbedringer af pensionerne. Der afsættes en særlig pulje på en procent af den samlede lønsum til løn- og pensionsforbedringer
 
Specielle krav
Alle social- og sundhedshjælpere får et pensionsgivende tillæg på ca. 100.- kr. pr. måned.
Alle social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og plejere stiger et løntrin ( ca. 300.- kr. pr. måned).

For nye Neurofysiologiassistenter ændres grundlønnen fra løntrin 20 til løntrin 21.
Alle afdelingsledere ved plejehjem og sygehuse samt ledende beskæftigelsesvejledere stiger et løntrin (ca. 300,- kr. pr. måned).

Alle grupper i social- og sundhedssektoren får desuden en forhøjelse af pensionsindbetalingen.