$name

H:S mangler stadig penge
 

Trods et overskud i 2001, kommer Hovedstadens Sygehusfællesskab til at mangle penge i 2002 og 2003, med mindre Københavns og Frederiksberg Kommuner skyder flere penge ind, og det anser bestyrelsesformand i H:S for lidet sandsynligt.

Af Merete Astrup
 
Lars Engberg (S), bestyrelsesformand for H:S, og medlem af Borgerrepræsentationen, siger tildagbladet Politiken, at den økonomiske situation ser værre ud end nogensinde.

Det står ikke på hans dagsorden at lukke et helt hospital, som nogle overlæger foreslog i forbindelse med den sidste sparerunde.
 
Men serviceforringelse overfor for borgerne er på tale.
Bestyrelsen i H:S venter dog med at lægge sig fast på noget, før der har været nye drøftelser med de to kommuner. De skal foregå inden det næste bestyrelsesmøde i april.

Karen Stæhr, næstformand i Det Centrale Samarbejdsudvalg i H:S, siger, at politikerne må melde ud til borgerne, hvad de vil.

- Vi har fremlagt personalets synspunkter på et foretræde vi havde med politikerne, i Borgerrepræsentationen. Her gjorde vi klart at personalet ikke har flere ideer, siger hun.
Synspunkterne er omtalt i infoa nr. 3.

Hun tilføjer:
- Siden har vi fået resultaterne af akkrediteringen i H:S, hvor alle hospitaler har bestået. Det har været et stort arbejde for hele personalet, som vi er glæde for bliver påskønnet i ord.

De hospitaler har dog fået deres akkreditering med anmærkninger på områder, hvor der skal gøres noget.

Der er for os at se kun en vej hvis politikerne vil have et ordentligt  sygehusvæsen, det er visioner og en påskønnelse af et flittigt personale, og det koster nok nogle flere penge.