$name

Det frie valg bliver tvang


Regeringen vil tvinge kommunerne til at privatisere pleje og omsorg. Flere kommuner afviser regeringens lovforslag, blandt andet med henvisning til, at det fratager dem deres eget frie valg til, hvordan de vil organiserer hjemmeplejen.
Også Kommunernes Landsforening (KL) er betænkelig.
 
Af Merete Astrup
 
Regeringen foreslår, at kommunerne skal indgå kontrakt med de private firmaer, som kommer med et seriøst tilbud.

Flere kommuner har allerede protesteret over, at de på den måde bliver tvunget til at lukke private firmaer ind i ældreplejen. Og på Kommunernes Landsforening årsmøde i marts kritiserede den afgået formand, og nu næstformand i KL,  Anker Boye (S) forslaget. 

KL, der ellers er positiv overfor udlicitering, henviser til at det bør være en beslutning, der ligger i den enkelte kommune.

Allerede nu kan de enkelte kommuner oprette en fritvalgsordning, som indebærer at de ældre og handicappede kan fravælge den offentlige hjemmepleje til fordel for et privat firma. Det har flere kommuner som bekendt gennemført, med større og mindre succes.

Det er i første omgang rengøringen, man har udliciteret. Med regeringens forslag skal kommunerne tilbyde privat hjælp til både rengøring og pleje.

Negativt billede
I begrundelsen for lovforslaget hedder det blandt andet, regeringen ønsker at gøre op med det offentlige monopol på ældreområdet.

Samtidig har socialministeren givet udtryk for,  at  den eksisterende kommunale hjemmehjælp ikke føler "noget væsentlig pres for, eller noget ønske om at få defineret opgaverne, at få gjort målene klare", samt til at effektivisere.

Det Kommunale Kartel har haft ministerens lovforslag til høring, og erklærer sig helt uenig i socialministerens fremstilling.

Samtidig gør det Kommunale Kartel opmærksom på, at det negative billede heller ikke deles af de ældre selv. Forskellig dokumentation viser, at der blandt ældre er en udbredt tilfredshed med den eksisterende hjemmehjælp.

KL har for mindre end et halvt år siden sammenfattet  svarene fra 56 brugerundersøgelser, der dækker godt 18.000 modtagere  af hjemmehjælp. 93 % er tilfredse med den personlige hjælp. Mens 84% udtrykke tilfredshed med den praktiske hjælp.

Endvidere kritisere DKK, at lovforslaget ikke tager højde for, at er er en ulige konkurrence mellem offentlig og privat. Blandt andet har de private leverandører ikke de samme forpligtelser med hensyn til uddannelse af elever.

Skævt
Fra kommunal side mener man i øvrigt at der er store chancer for at konkurrencen bliver skæv mellem kommunerne, fordi interessen vil være størst i de store kommuner, hvor firmaerne kan udnytte fordelene ved stordrift. Og det betyder samtidig, at de store kommuner skal bruge meget mere tid og får mere papirarbejde.

Kontorchef i KL, Ralf Klitgaard givet et eksempel i Ugebrevet Mandag Morgen:
- Hvis Københavns Kommune pludselig står med 150 udbydere, som kommunen er forpligtet til at skrive kontrakter med, og som kommunen også er forpligtet til at kontrollere rent kvalitetsmæssigt, kan det blive en ganske betragtelig opgave at løfte.