FOA SOSU nr. 2 2022

 

Læs hele bladet (e-pages/pdf)

 

Udvalgte artikler: 

Faglige hænder Formand Tina Græsteds leder

 

Dømt på Facebook Efter beskyldninger i pressen om omsorgssvigt på Møllegården Plejeboliger blev der sat en advokatundersøgelse i gang, mens sagen blev undersøgt. Men dommen blev afsagt på Facebook, før undersøgelsen var færdig.

 

Det ramte os alle sammen Hele personalet på Møllegården Plejeboliger blev ramt af historierne om omsorgssvigt
og påståede krænkelser. Men det har også ført noget godt med sig.

 

Efteruddannelse Rushna Iqbal og Sus Kjær har valgt Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis for at uddanne sig inden for faget i stedet for ud.

 

En godt skridt på vejen Fællestillidsrepræsentant i Region Hovedstadens Psykiatri Lisbeth Glaven anmelder Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10 års-plan for psykiatrien.

 

Det er vigtigt, at alle hører det samme Jo flere, der hører det samme, jo nemmere er det at omsætte viden og inspiration til konkrete indsatser på arbejdspladsen, mener de på Betaniahjemmet.

 

Småt er også godt Et hurtigt gennemført projekt med gode resultater i Tårnby Kommune fortjener opmærksomhed, mener arbejdsmiljørepræsentant Jane Dippel Nielsen.

 

Fyrre år med fag og fællesskab Den Faglige Klub på Herlev og Gentofte Hospital fejrer i april sit 40 års jubilæum. Connie Havmand og Kisser Maak har været med fra begyndelsen.

 

Nyder friheden Susan Mortensen er en af de indtil videre 44 medlemmer af FOA SOSU, der er gået på tidlig pension – den såkaldte ”Arne-pension”.