Forstander Benedikte Korsager, arbejdsmiljørepræsentant Elsebeth Jensen og tillidsrepræsentant Ditte Hochloff Lenander er enige om, at det har stor værdi, at alle har hørt det samme, når ny viden og inspiration skal blive til konkrete indsatser på arbejdsmiljøområdet.

Det er vigtigt at alle hører det samme

Plejehjemmet Betaniahjemmet drog talstærkt afsted, da FOA SOSU indbød til temadag om psykisk arbejdsmiljø. Jo flere, der hører det samme, jo nemmere er det at omsætte viden og inspiration til konkrete indsatser på arbejdspladsen, mener de.

En, to, tre fire, fem.

En hel håndfuld medarbejdere fra det samme plejecenter deltog, da FOA SOSU i 2021 indbød til en temadag om arbejdsmiljø.

Fra de øvrige arbejdspladser deltog først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanter og en del tillidsrepræsentanter, men fra Betaniahjemmet på Frederiksberg kom en hel flok: Tillidsrepræsentanten, to arbejdsmiljørepræsentanter, aktivitetslederen og forstanderen.

”Selvfølgelig kommer vi, når vi er inviteret”, erklærer forstander Benedikte Korsager.

Sagde straks ja tak

Invitationen kom fra FOA SOSU, der indbød arbejdsmiljørepræsentanterne til en dag med oplæg om lovgrundlaget og inspiration til, hvordan man kan udvikle særligt det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanterne blev opfordret til at tage deres tillidsrepræsentant og leder med.

Det var en invitation, flokken fra Betaniahjemmet straks sagde ja tak til.

”Det er noget nemmere at bruge det bagefter, når vi ved, vi har hørt det samme. Vi kender alle sammen det med, at man har været alene afsted på et kursus og skal forsøge at formidle, hvad man har lært, over for kollegerne. Selvom kurset har været fantastisk, kan overførselsværdien godt være meget lille”, siger Benedikte Korsager og sammenligner det med beboere, der skal lære at gå på trapper:

”Hvis ikke de lærer det dér, hvor de bor, kan de ikke altid overføre det, når de kommer hjem. Så kan de ikke gå på trapper alligevel”.

Grønne, gule og røde dage

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren pligt til at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så eksempelvis en stor arbejdsmængde og tidspres ikke går ud over det psykiske arbejdsmiljø.

Ikke mindst i en tid, hvor det er svært at rekruttere både fast personale og vikarer, og hvor corona skruer fraværet op, er tidspres og mangel på personale en udfordring.

Sådan er det også på Betaniahjemmet. Men den fælles deltagelse i uddannelsesdagen har blandt andet givet inspiration til, hvordan det kan hjælpe at afstemme beboeres og pårørende forventninger, efter hvad der kan lad sig gøre.

På afdelingerne bliver der indført ”trafiklys”, så beboere og pårørende kan se, om der er ting, der må springes over den pågældende dag på grund af fravær blandt personalet. Er lyset grønt, er alt som det skal være, men er det gult eller rødt, kan man ikke forvente det samme, som man plejer.

”Hvis lyset er rødt, kan det give pårørende en forståelse af, hvorfor sengen ikke er redt, men det kræver selvfølgelig, at vi i personalegruppen har en fælles forståelse af, hvordan serviceniveauet er på en rød dag, så der ikke er en, der lige napper et bad”, siger tillidsrepræsentant Ditte Hochloff Lenander.  

”Uddannelsesdagen har nok gjort os mere bevidste om, at vi skal gøre noget mere ud af at formidle, hvad vi kan, og sammen stille skarpt på, hvordan vi får brugt de ressourcer, vi har, på den rigtige måde”, tilføjer Benedikte Korsager.

Kender hinanden på tværs

Det fysiske arbejdsmiljø er den nemmeste del, mener forstanderen.

”Det fysiske handler jo i stort omfang om kroner og øre og de rigtige hjælpemidler. Det er det psykiske arbejdsmiljø, der er det svære, så det er om at tage imod al den inspiration, man kan få. Vi er fælles om at skabe den gode arbejdsplads, og det kræver nogle fælles redskaber”.

Med sine 60 beboere hører Betaniahjemmet ikke til blandt de mindste plejecentre, men det har en størrelse, der gør, at alle kender alle, og det gør det lettere at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, mener Ditte Hochloff Lenander.

”At møde på arbejde her er ligesom at komme til sit andet hjem og sin anden familie. Vi har fælles arrangementer og kender hinanden på tværs – det betyder rigtig meget”.