Evidens i stedet for "synsninger"

Arbejdspladsen udvikler sig, mens Sus Kjær får lov at bruge sin viden fra Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og afprøve nye metoder.

Hvis alt går efter planen, står social- og sundhedsassistent Sus Kjær til næste sommer med et diplom på en færdig akademiuddannelse i sundhedspraksis i hånden.

Hun har afsluttet et af modulerne og er nu i gang med hele to.

”Jeg begyndte på uddannelsen, fordi jeg ville noget mere. Og jeg vil hellere ville fordybe mig inden for mit eget fagområde end læse til sygeplejerske”, fortæller Sus Kjær.

Som det første har hun afsluttet et modul i Pædagogik og Kommunikation, og nu glæder hun sig til at prøve de nye færdigheder af på det næste hold elever.

”Noget af det, jeg har taget med mig fra uddannelsen er, at vi har en tendens til at se eleverne som en gruppe i stedet for individer. Jeg tror, vi kan blive meget bedre til at fastholde dem, hvis vi tager udgangspunkt i hver enkelts alder baggrund osv. i stedet for at gå ud fra, at de alle kan det samme”.

Evidens i stedet for synsninger

Også i samarbejdet med de pårørende kan Sus Kjær bruge sine nye kompetencer.

”Det er ikke altid, vi er enige med de pårørende om borgerens behov. Her har jeg fået nogle redskaber, så jeg kan argumentere for det, vi gør, med udgangspunkt i faglig evidens. Så det ikke bare bliver ”synsninger” og personlige holdninger”.

”Jeg er blevet mere bevidst om at være tydelig i min kommunikation, hvis vi ikke er i stand til at leve op til de pårørendes forventninger, og klæde dem på til at forstå, hvorfor noget andet kan være mere hensigtsmæssigt ud fra et fagligt perspektiv”.

Når hun afslutter sit næste modul, Kvalitetsudvikling og Dokumentation, regner Sus Kjær med også at være blevet skarpere til at dokumentere – eller måske rettere sagt prioritere.

”Vi har en tendens til at overdokumentere, fordi vi får en over næsen, hvis vi ikke har dokumentationen i orden. Det gør vi derimod ikke, hvis vi ikke holder borgeren i hånden. På uddannelsen får jeg nogle metoder til at gennemgå, om det er den bedste og mest effektive måde, vi dokumenterer på, så vi kan finde en balance, hvor vi også har tid til omsorg”.

Kollegerne er prøvekaniner

Sus Kjær er den første på arbejdspladsen, der har kastet sig ud i en akademiuddannelse, men hun er ikke den eneste, der nyder godt af den.

”Jeg har en ledelse, der bakker op, og som giver mig plads til at prøve nogle ting af, så længe jeg kan argumentere for det. Og så har jeg nogle kolleger, der er ok med, at de er prøvekaniner”, griner hun.

  

Støtte til efteruddannelse

Arbejdsgivere behøver ikke at have penge op af lommen for at sende medarbejdere på efteruddannelse.

FOA har som en del af overenskomsterne forhandlet kompetencefonde i både regioner og kommuner, hvor du kan søge penge til uddannelse, for eksempel Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis.

Fondene støtter med op til 30.000 kroner inden for en periode på et år, og pengene kan gå til deltagerbetaling, transport, ophold og eventuelle materialer.

Læs mere:

Der findes ikke en tilsvarende fond på det private område, men som privat ansat kan du kan du få information om mulighederne for økonomisk tilskud til efteruddannelse ved at henvende dig til FOA SOSUs uddannelseschef Troels Neiiendam, trn050@foa.dk – tlf. 4697 2171

Læs også: Er blevet en bedre vejleder