Pressemeddelelse

Ny lov sikrer langt flere arbejdsskade-erstatning

Folketinget retter nu endelig op på årelang urimelig afvisning af arbejdsskadesager. Fremover forventer FOA, at op mod 8 af 10 skadesager vil blive anerkendt.

Efter flere års alt for strenge praksis ventes et flertal i Folketinget i dag at vedtage ny lov, der skal sikre mennesker, der kommer til skade på arbejdet, rent faktisk får anerkendt deres skader. Det gælder også, selv om skaderne ikke har krævet behandling eller går væk af sig selv over tid.

"Vi er ufatteligt glade for, at der bliver rettet op på denne her fadæse. Vi forventer, at der nu vil være en masse mennesker, der får anerkendt deres skader," siger Jens Nielsen, forbundssekretær i FOA, der i de seneste år har kæmpet hårdt for at standse det dramatiske fald, der er sket i anerkendelserne.

Faldet skete efter en afgørelse i Højesteret, der indskrænkede skadesbegrebet markant, sådan at andelen af anerkendte arbejdsskader blandt FOAs medlemmer faldt fra omkring 50 procent i 2012 til kun hver femte i 2016. Praksis for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring blev nemlig herefter at afvise sager, hvor skaden er forbigående eller som ikke kræver behandling.

"Vi har set rigtig grimme eksempler på medlemmer, der er blevet ramt af den alt for stramme fortolkning af reglerne. Anerkendelserne er jo raslet ned. Det er det stik modsatte af, hvad der var hensigten med arbejdsskadesikringsloven," siger Jens Nielsen.

Dengang - i 2003 - lød en pressemeddelelse fra forligskredsen bag, at "Det har været helt afgørende for forligskredsen, at alle skader, der skyldes arbejdet, også bliver anerkendt som det, de er - nemlig arbejdsskader. Det nye ulykkesbegreb betyder, at der vil blive anerkendt flere arbejdsskader." Men det billede ændrede sig altså komplet efter dommen fra 2013.

Særligt FOAs medlemmer har haft svært ved at få anerkendt deres skader. Det gælder eksempelvis ansatte på socialpsykiatriske bosteder eller på plejehjem med demente beboere. Men også de psykiske skader er vanskelige at få anerkendt.

"Vi har medlemmer, der er blevet truet med kniv, eller som ud over blå mærker er ramt på psyken. De skal også have anerkendt deres sager. Og det er horribelt, at loven ikke vedtages med tilbagevirkende kraft, så den også gavner dem, der har fået afvist sager på forkert grundlag," siger Jens Nielsen.

Til gengæld håber Jens Nielsen, at de nye regler vil få flere til at anmelde deres skader. Hans formodning er, at mange har undladt at indberette skader i de senere år pga. lang sagsbehandling og lav chance for anerkendelse.

"Det er vigtigt, at alle kommer frem med deres skader nu. Vi har en tyrkertro på, at jo flere, der får anerkendt skader, jo mere forebyggelse vil vi få ude på arbejdspladserne," siger Jens Nielsen.

Loven træder endeligt i kraft 1. januar 2020.


Kontakt

Forbundssekretær Jens Nielsen, telefon: 31 40 01 39

Hent billede i høj opløsning