Pressemeddelelse

FOA: Sikker psykiatri forudsætter faglighed

Skal regeringens udspil løse de mange alvorlige problemer inden for psykiatrien, skal særligt socialpsykiatrien og dens bosteder have et løft, mener sektorformand i FOA Torben K. Hollmann.

Overdødeligheden skal nedbringes, det samme skal antallet af genindlæggelser, mens antallet af sengepladser omvendt skal øges. Sådan lyder nogle af fokuspunkterne i regeringens psykiatriudspil, som FOA forventningsfuldt har set frem til.

"For mig er det magtpåliggende, at psykiatribrugerne får den rette behandling og støtte, så det også bliver sikkert for ansatte i psykiatrien at gå på arbejde. Det bliver det kun, hvis der sker dramatiske ændringer inden for psykiatrien," siger social- og sundhedssektorformand i FOA Torben K. Hollmann, som ikke er udelt begejstret for prioriteringerne i udspillet.

Ifølge ham har social- og sundhedsassistenter en afgørende rolle at spille inden for socialpsykiatrien, hvis udspillets ambitioner bare delvist skal indfries. Det gælder både, når det handler om at nedbringe overdødelighed blandt borgere med omfattende brug af forskellige medicinpræparater og opspore somatiske lidelser blandt borgerne, og for at forebygge genindlæggelser.

"Personaleudskiftningen og brugen af vikarer uden sundhedsfaglig baggrund er stor på mange socialpsykiatriske tilbud. Vi har behov for ansatte, der har kompetencer til at håndtere medicin og vurdere, om en borger skal til lægen eller indlægges, og som giver den ro og regelmæssighed, som borgere med psykiske lidelser har behov for,” siger Torben K. Hollmann.

Derfor er det helt underdimensioneret, at der i udspillet kun afsættes 10 millioner kroner til rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, fortsætter han:

"De få millioner skal endda smøres ud over mange faggrupper, som alle skal bidrage til en helhedsorienteret indsats."

Et af de væsentligste problemer i psykiatrien er manglen på sengepladser i behandlingspsykiatrien, som betyder, at patienter udskrives, før de er færdigbehandlede. En situation, som er farlig for såvel patienterne selv, de øvrige beboere på bostederne og de ansatte.

"Her overskygges den gode nyhed om, at regeringen vil oprette 52 sengepladser mere, af, at det slet, slet ikke er nok," siger sektorformanden.

I 2017 blev det besluttet at oprette 150 nye særlige sengepladser til borgere med dobbeltdiagnoser -  en psykiatrisk diagnose og typisk også et misbrug. Det skete for at forebygge vold, efter fem ansatte i løbet af fire år var blevet dræbt af psykisk syge. Men kun 84 pladser er oprettet og 43 i brug, fordi borgerne frivilligt skal lade sig indlægge. Derfor ser Torben K. Hollmann frem til, at udspillet vil se på visitationsreglerne.

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning