Team tillidsvalgte

Tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanterne og MED-udvalgene
Teamet har som hovedopgave servicere de tillidsvalgte på alle de arbejdspladser hvor FOAs medlemmer er - såvel private som offentlige arbejdspladser. Det drejer sig om tillidsrepræsentanter og deres suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt medlemmer af MED-udvalg!

For at de tillidsvalgte kan give en kvalificeret og kompetent hjælp, vejledning og støtte til FOAs medlemmer på arbejdspladserne skal de vilkår, som de arbejder under være optimale. Det vil sige at der skal være ordnede forhold for alle FOAs tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter - og de FOA-medlemmer, som repræsenterer FOA og de øvrige medarbejdere i de forskellige arbejdspladsers MED-udvalg, skal have gode muligheder for at forberede sig og give et kvalificeret med- og modspil til arbejdsgivernes ledelser.

Ydermere skal de tillidsvalgte forhandle på kollegernes vegne overfor ledelsen. De skal kunne håndtere til tider meget svære problemer og opgaver, når kollegerne har brug for hjælp og vejledning!

TR-aftaler
Derfor er det vigtigt at FOA Vendsyssel - sammen med de øvrige FOA-afdelinger i landet og forbundet giver de tillidsvalgte muligheder for at udvikle deres kompetencer inden for de mange områder, som de stifter bekendtskab med på arbejdspladserne.

FOA Vendsyssel indgår TR-aftaler med tillidsrepræsentanterne og AMR-aftaler med arbejdsmiljørepræsentanterne. Aftalerne skal synliggøre den fordeling af opgaver og kompetencer, der er mellem de tillidsvalgte og FOA Vendsyssel.

Nyheder
Teamet har også opgaven med at formidle nyheder til alle medlemmer - herunder selvfølgelig også de tillidsvalgte. Nyhedsformidlingen sker fortrinsvis gennem FOA Vendsyssels hjemmeside!

For de tillidsvalgtes vedkommende sker formidlingen af nyheder og relevant fagligt materiale gennem Tillidszonen, som er de tillidsvalgtes arbejdsredskab.

Teamet består af: Leif Risgaard Jensen, afdelingsformand og teamleder - Gitte Frandsen , kontorassistent  - Jesper Sønderkjøge, faglig konsulent. 

Du kan også se nogle af teamets opgaver på  Du kan få hjælp til... og Sådan får du hjælp

 

Kommissorier for de nedsatte teams i FOA Vendsyssel