Team Arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø og ledige

Overordnet er formålet for team Arbejdsmarkedsforhold/Arbejdsmiljø og ledige at:

 • arbejde for forbedringer af medlemmernes arbejdsmiljø på arbejdspladserne
 • arbejde for at informere medlemmerne omkring deres muligheder på arbejdsmarkedet i forbindelse med sygdom og nedsat arbejdsevne
 • bistå medlemmerne i forbindelse med problemer omkring sygdom og arbejdsfastholdelse
 • medvirke til at sætte fokus på arbejdsmiljøet på FOA-arbejdspladserne
 • medvirke i tilvejebringelsen af jobmuligheder for medlemmer med nedsat arbejdsevne – fleksjob og andre job med skånehensyn
 • bistå afdelingens politiske ledelse og sektor- og afdelingsbestyrelse i udformningen af overordnede politikker
 • bistå afdelingens tillidsvalgte i deres arbejde omkring arbejdsmiljø
 • udarbejde relevante informationer til de tillidsvalgte inden for teamets arbejdsområder
 • arbejde for at personer, uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet, så hurtigt som muligt
  • kommer i ordinær beskæftigelse
  • særlige ansættelser
  • får uddannelse
  • får sygedagpenge
  • revalidering
  • pension

Teamet hovedopgaver er medlemsrelaterede, men der vil også være arbejdsopgaver i forhold til daglig ledelse, sektorerne og de tillidsvalgte.

Teamet har overordnet til opgave at:

 •  medvirke til udarbejdelse af politikker inden for hele teamets arbejdsområde
 • bistå medlemmerne i forbindelse med møder ud over arbejdspladsniveau
 • udarbejde forretningsgangsbeskrivelser for arbejdet i teamet, med a-kassen m.fl.
 • indsamle/udarbejde informationsmateriale til medlemmer og tillidsvalgte inden for teamets arbejdsområde
 • tilvejebringe læringsaktiviteter i forhold til AMR og TRs udviklingsbehov i deres respektive AMR- og TR-aftaler
 • registrere indgåede aftaler, der falder ind under teamets ansvarsområder og formidle dem til relevante politisk valgte personer – herunder sektorerne
 • formidle fagligt stof inden for teamets arbejdsområde til de tillidsvalgte (Tillidszonen)
 • formidle fagligt stof inden for teamets arbejdsområde til medlemmerne (Nyhedsbrev/hjemmeside)
 • deltage i forbundets møder inden for teamets ansvarsområder
 • samarbejde med andre teams i afdelingen samt de politisk ansvarlige for hver sektor
 • medvirke i indsamlingen og koordineringen af forslag inden for teamets arbejdsområde til forestående overenskomstfornyelser
 • udarbejde notater i forhold til medlemmernes personlige eller telefoniske henvendelser i afdelingen
 • tilvejebringe og udarbejde læringsaktiviteter til TR/SR i forhold til de indgåede TR-/AMR-aftaler
 • medvirke i afdelingens møder med arbejdsmiljøudvalg, AMR/TR samt medlemsarrangementer
 • samarbejde med andre teams i afdelingen samt de politisk ansvarlige for hver sektor

 

Kommisorier for de nedsatte teams i FOA Vendsyssel