Team Løn- og ansættelse

Overordnet skal teamet :

 • arbejde for forbedringer af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.
 • informere medlemmerne omkring deres overenskomstforhold
 • bistå medlemmerne i forbindelse med problemer omkring løn- og ansættelsesvilkårene på arbejdspladserne
 • bistå afdelingens politiske ledelse og sektor- og afdelingsbestyrelse i udformningen af overordnede politikker
 • bistå afdelingen tillidsvalgte i deres arbejde omkring medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår
 • tilvejebringe og udarbejde læringsaktiviteter til TR/SR i forhold til de indgåede TR-/AMR-aftaler.

 

Teamets hovedopgaver er medlemsrelaterede, men der vil også være arbejdsopgaver i forhold til daglig ledelse, sektorerne og de tillidsvalgte.

 Det er således teamet arbejdsopgave at:

 •  bistå medlemmerne omkring faglige spørgsmål og problemer i forhold til deres løn- og ansættelsesvilkår – herunder sagsbehandling af opsigelsessager
 • forhandle medlemmernes løn- og arbejdsforhold - herunder
  • løn og lønvilkår,
  • ansættelsesforhold
  • ansættelsesbreve
 • udarbejde en forslag til overordnede lønpolitikker for afdelingens medlemmer til sektorerne
 • indsamle/udarbejde informationsmateriale til medlemmer og tillidsvalgte inden for teamet arbejdsområde
 • indsamle og formidle viden omkring de overenskomster/aftaler, love og regler, der er gældende inden for FOA-medlemmernes arbejdsområder og –pladser i Region Nordjylland, Brønderslev og Hjørring kommuner, statens område samt de private arbejdspladser
 • bistå TR i forhold til forhandlinger med arbejdsgiverne
 • tilvejebringe læringsaktiviteter i forhold til TRs udviklingsbehov i deres respektive TR-aftaler
 • indgå overenskomster med private arbejdsgivere
 • udarbejde notater i forhold til medlemmernes personlige eller telefoniske henvendelser i afdelingen
 • medvirke i indsamlingen og koordineringen af forslag til forestående overenskomstfornyelser
 • registrere indgåede aftaler, der falder ind under teamets ansvarsområder og formidle dem til relevante politisk valgte personer – herunder sektorerne
 • formidle fagligt stof inden for teamets arbejdsområde til de tillidsvalgte (Tillidszonen)
 • formidle fagligt stof inden for teamets arbejdsområde til medlemmerne (Nyhedsbrev/hjemmeside)
 • deltage i forbundets møder inden for teamets ansvarsområder
 • samarbejde med andre teams i afdelingen samt de politisk ansvarlige for hver sektor

 

Teamets medarbejdere: faglig sekretær Leif Risgaard (teamleder), sektorformand i social- og sundhedssektoren Hanne Christensen og sektorformand i Servicesektoren Svend Jensen. 

 

Kommissorierne for de nedsatte teams i FOA Vendsyssel