Teams i FOA Vendsyssel

En af vores fornemste opgaver i FOA Vendsyssel er at hjælpe vore medlemmer når der er behov! I FOA arbejder vi - sammen med de tillidsvalgte (TR og AMR) på at skabe trygge og stabile rammer for vore medlemmer - uanset om de er i arbejde eller er ledige!

Vi arbejder med en opdeling af opgaverne inden for 4 teams:

  • Team Løn- & ansættelse
  • Team Arbejdsmarkedsforhold/arbejdsmiljø og ledige
  • Team Tillidsvalgt og
  • Team Administration.

Du kan se de 4 teams arbejdsopgaver i hovedtræk og linke videre til de kommissorier (opgaver) hver enkelt team arbejder på - se ude i venstremenuen!


Skal du have hjælp i faglige sager og ringer til FOA Vendsyssel skal du i omstillingen/receptionen sige hvad du skal have hjælp til eller vil vide noget om - og vi stiller dig om til en faglig medarbejder, der har kompetencerne inden for det område du efterspørger!


Se også Du kan få hjælp til... og  Sådan får du hjælp og

FOA Vendsyssel