Du kan få hjælp til........

Som medlem af FOA Vendsyssel kan du få hjælp i de forskellige situationer, du kan komme ud for i forbindelse med dit arbejde, så du som medlem er sikret den bedst mulige hjælp.

Her er et udpluk at de emner hvor og hvilket team i FOA Vendsyssel, der kan hjælpe dig:

Ansættelse og ansættelsesbreve - Team Løn- og ansættelse

Arbejdsmiljøforhold - Team Arbejdsmarkedsforhold

Arbejdsskader - Team Arbejdsmarkedsforhold

Barselsorlov/omsorgsdage - Team Løn- og ansættelse

FOA Vendsyssel

Lønfastsættelse & lønforhandling - Team Løn- og ansættelse

Afskedigelser - Team Løn- og ansættelse

Alle FOAs overenskomster - såvel offentlige som private - Team Løn- og ansættelse

Alle indgåede overordnede aftaler med de offentlige arbejdsgivere  - Team Løn- og ansættelse

Sygdom - længere fravær fra arbejdspladsen - Team Arbejdsmarkedsforhold

Uddannelse- og uddannelsesplanlægning - Sektorerne

Tillidsrepræsentanter - valg/ansvar/forpligtelser/uddannelse - Team Tillidsvalgt

Arbejdsmiljørepræsentanter - ansvar/forpligtelser/uddannelse - Team Tillidsvalgt

Jobrotationsordninger - Team Arbejdsmarkedsforhold og sektorerne

Endvidere arbejder vi i FOA Vendsyssel (Team Arbejdsmarkedsforhold) politisk i form af forhandlinger omkring lediges forhold - herunder i særdeleshed om muligheder for beskæftigelse! 

Sammen gør vi forskellen