Fagforeningen - FOA Vendsyssel

FOA har ca. 190.000 medlemmer fordelt på 41 afdelinger over hele landet - FOA Vendsyssel har ca. 4.700 medlemmer.

FOA's medlemmer leverer offentlig service og størstedelen af FOA Vendsyssels medlemmer er ansat i Brønderslev og Hjørring Kommune og Region Nordjylland medens en mindre del er privat ansatte.

Arbejdspladserne inden for Region Nordjylland kan være Sygehus Vendsyssel, Brønderslev Psykiatriske sygehus og Solsiden i Sindal medens de kommunale arbejdspladser er plejehjem, hjemmeplejen, daginstitutioner, psykiatriske- og socialpsykiatriske dag- og døgninstitutioner, dagpleje, skoler, rådhuse og mange andre steder.

FOA-medlemmer, der arbejder inden for det private arbejdsområde kan være personlige hjælpere og handicaphjælpere. Endvidere arbejder en del af FOA Vendsyssels medlemmer i firmaerne Blæksprutten og Din hjemmepleje, som er godkendt til at levere bistands- og plejeydelser.

Demonstration