To kvinder og to mænd

Kontingent: Hvad koster det at være medlem af FOAs A-kasse?

Dit kontingent består af 3 dele:

  • Medlemsbidraget, som betales til staten
  • ATP-bidraget, som betales til staten
  • Administrationsbidraget, som betales til FOAs A-kasse


Dertil kommer et evt. bidrag til efterlønsordningen.

Se prisen her - gældende fra 1. januar 2019:

Fuldtidsmedlem

Medlemsbidrag til staten: 348 kr.
ATP-bidrag til staten: 7 kr.
Administrationsbidrag til a-kassen: 151 kr.

I alt: 506 kr.

Hvis du også indbetaler til efterlønsordningen, skal du betale 508 kr. ekstra pr. måned dvs. i alt 1.014 kr.

Deltidsmedlem

Medlemsbidrag til staten: 232 kr.
ATP-bidrag til staten: 5 kr.
Administrationsbidrag til a-kassen: 151 kr.

I alt 388 kr.

Hvis du også indbetaler til efterlønsordningen, skal du betale 338 kr. ekstra pr. måned dvs. 726 kr.

Uddannelsessøgende inden for FOAs faglige område

Hvis din indtægt er mindre end dagpengemaksimum: 15 kr. i administrationsbidrag
Hvis din indtægt er lig med dagpengemaksimum eller mere: 151 kr. i administrationsbidrag

Der er særlige regler for betaling af medlemsbidrag og ATP, når du er på uddannelse. Kontakt a-kassen.

Uddannelsessøgende uden for FOAs faglige område

151 kr. i administrationsbidrag.

Der er særlige regler for betaling af medlemsbidrag og ATP, når du er på uddannelse. Kontakt a-kassen.


Under 25 år, i aktivering og på halv dagpengesats

Fuldtidsforsikrede:
Medlemsbidrag til staten: 131 kr.
ATP-bidrag til staten: 7 kr.
Administrationsbidrag til a-kassen: 151 kr.

I alt: 289

Hvis du også indbetaler til efterlønsordningen, skal du betale 508 kr. ekstra pr. måned, dvs. i alt 797 kr.

Deltidsforsikrede:
Medlemsbidrag til staten: 87 kr.
ATP-bidrag til staten: 5 kr.
Administrationsbidrag til a-kassen: 151 kr.

I alt: 243 kr.

Hvis du også indbetaler til efterlønsordningen, skal du betale 338 kr. ekstra pr. måned, dvs. i alt 581 kr.

Efterlønsbidrag

Hvis du også indbetaler til efterlønsordningen, skal du betale følgende:

Fuldtid: 508 kr.
Deltid: 338 kr.


Pensionist


For pensionister koster det 15 kr. pr. måned.

Bemærk, at du med et seniormedlem af a-kasse ikke kan få ydelser fra a-kassen.