Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Når du skal på efterløn

Efterlønsordningen kan bruges til at trappe langsomt ned på arbejdslivet, fordi du kan arbejde så meget, du vil, mens du er på efterløn. Der er også gode muligheder for at tage din efterløn med til udlandet.

Læs de vigtigste spørgsmål nedenfor eller læs om betingelserne i vores efterlønspjecer.

Spørgsmål og svar

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få efterløn?

For at få efterløn skal du have ret til dagpenge, hvis du skulle blive ledig. Det betyder blandt andet:
  • at du skal være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • at du inden for de sidste 3 år før overgangen til efterløn skal opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav efter samme principper som dagpengeansøgere. Arbejdet skal normalt være udført i Danmark.
  • hvis du skal gå på efterløn fra ledighed, skal du stå til rådighed helt frem til den dag, du skal på efterløn.

Derudover skal du opfylde disse betingelser:

  • Du skal have været medlem og betalt efterlønsbidrag længe nok - læs her.
  • Du skal skriftligt ansøge om efterløn. Du kan først gå på efterløn den dag, vi har modtaget ansøgningen.
  • Du skal være medlem af dansk a-kasse.
  • Du skal have bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EØS-land eller Schweiz.
  • Din pensionsformue skal være endeligt opgjort.
  • Du må ikke drive selvstændig virksomhed uden forudgående tilladelse fra os.

Der er undtagelser til nogle af disse krav, så kontakt os, hvis du vil vide mere.

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Se her, hvornår du kan gå på efterløn og folkepension - og dermed, hvor længe du kan være på efterløn.

Se aldersgrænserne her

Kan jeg drive selvstændig virksomhed, mens jeg er på efterløn?

Hvis du i efterlønsperioden ønsker at starte eller fortsætte med at drive en selvstændig virksomhed, skal du først søge os om tilladelse til det.

Reglerne er lavet for at undgå, at arbejdsløshedsforsikringssystemet kommer til at virke som en indirekte erhvervsstøtte. De er derfor meget restriktive, så det kan være svært at få tilladelse. Kontakt os i god tid for at få vejledning.

Læs mere

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge, når jeg går på efterløn?

Hvordan du kan få dine feriepenge, afhænger af om du fratræder dit job eller ej, og om du får en pension udbetalt i efterlønsperioden.


Læs mere om feriedagpenge og efterløn

Hvad sker der med min efterløn, hvis min dagpengeret udløber før efterlønsalderen?

En af betingelserne for at få efterløn er, at du enten opfylder indkomst-/beskæftigelseskravet eller har en dagpengeret, der endnu ikke er udløbet. Men er du over 50 år, når din dagpengeret udløber, og har du ret til efterløn den dag, hvor du når efterlønsalderen, er du undtaget fra denne betingelse.

Læs mere

Kan jeg tage min efterløn med til udlandet?

Ja, i de fleste situationer kan du godt, men der er en del begrænsninger, som er vigtige at kende.

Læs mere om at få efterløn i udlandet

Hvor meget kan jeg få i efterløn?


Er du er født den 1. januar 1956 eller senere?
Så gælder der andre regler for dig i forhold til, hvad du skal gøre for at få den høje efterlønssats, og hvor stor en del af dine pensioner, der skal trækkes fra i efterlønnen. Det kan du læse om i folderen ’Efterløn – de nye regler pr. 1. januar 2012 – for dig, der er født den 1. januar eller senere’. Se boksen i højre side.

Efterlønnens størrelse — hvis du ikke opfylder udskydelsesreglen
Du kan du få op til 91 % af dagpengenes højeste beløb. Fra 1. juli 2017 er det for en fuldtidsforsikret 16.747 kr. pr. måned og for en deltidsforsikret 11.165 kr. pr. måned.

Efterlønnens størrelse — hvis du venter til du opfylder udskydelsesreglen
Hvis du venter med at gå på efterløn 2 år efter, du har fået dit efterlønsbevis, og du i denne periode har 3.120 timers arbejde som fuldtidsforsikret eller 2.496 timers arbejde som deltidsforsikret, kan du få ret til efterløn på et beløb, der svarer til den maksimale dagpengesats. Fra 1. juli 2017 er det for en fuldtidsforsikret 18.403 kr. pr. måned. For et deltidsforsikret medlem er beløbet 12.269 kr. pr. måned. Din lønindtægt skal have været høj nok til, at du kan få efterløn med den maksimale sats.

Kun løbende udbetalinger fra pensionsordninger, der er led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i efterlønnen. Pensionen vil blive modregnet med med 55 %
.


Efterlønnens størrelse — hvis du er tilmeldt fortrydelsesordningen
Er du tilmeldt fortrydelsesordningen, vil du få mindre i efterløn og mindre i skattefri præmie. Efterlønnen efter fortrydelsesordningen er mindre end efter den ordinære ordning. Efterlønnens størrelse nedsættes med 2 procent af den højeste dagpengesats for hvert hele år, du mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning. Hvis du opfylder udskydelsesreglen og har optjent timer til den skattefri præmie, nedsættes præmien med 4 procent for hvert hele år, du mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning. 

Læs mere: Satser, skat, udbetaling