Penge i sylteglas med etikette med ordet "Efterløn"

Når du skal på efterløn

Efterlønsordningen kan bruges til at trappe langsomt ned på arbejdslivet, fordi du kan arbejde så meget, du vil, mens du er på efterløn. Der er også gode muligheder for at tage din efterløn med til udlandet.

Læs de vigtigste spørgsmål nedenfor eller læs om betingelserne i vores efterlønspjecer.

Spørgsmål og svar

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få efterløn?

For at få efterløn skal du have ret til dagpenge, hvis du skulle blive ledig. Det betyder blandt andet:
  • at du skal være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • at du inden for de sidste 3 år før overgangen til efterløn skal opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav efter samme principper som dagpengeansøgere. Arbejdet skal normalt være udført i Danmark.
  • hvis du skal gå på efterløn fra ledighed, skal du stå til rådighed helt frem til den dag, du skal på efterløn.

Derudover skal du opfylde disse betingelser:

  • Du skal have været medlem og betalt efterlønsbidrag længe nok - læs her.
  • Du skal skriftligt ansøge om efterløn. Du kan først gå på efterløn den dag, vi har modtaget ansøgningen.
  • Du skal være medlem af dansk a-kasse.
  • Du skal have bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EØS-land eller Schweiz.
  • Din pensionsformue skal være endeligt opgjort.
  • Du må ikke drive selvstændig virksomhed uden forudgående tilladelse fra os.

Der er undtagelser til nogle af disse krav, så kontakt os, hvis du vil vide mere.

Hvad skal jeg gøre for at gå på efterløn?

Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du udfylde og indsende en ansøgning om efterløn (AR 283). Vi anbefaler, at du sender ansøgningen i god tid – gerne et par uger før, du vil på efterløn.

Læs mere om at gå på efterløn

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Se her, hvornår du kan gå på efterløn og folkepension - og dermed, hvor længe du kan være på efterløn.

Se aldersgrænserne her

Kan jeg drive selvstændig virksomhed, mens jeg er på efterløn?

Du kan under visse betingelser få tilladelse til at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid i efterlønsperioden, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse. Der er også mulighed for at få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden.

Timer ved selvstændig virksomhed modregnes i efterlønnen.

Husk at søge om tilladelse i god tid, inden du vil på efterløn eller starte virksomheden. Vi anbefaler at søge op til 6 måneder før, da betingelserne for at få tilladelse kan være svære at opfylde.  

Læs mere om selvstændigvirksomhed og efterløn

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge, når jeg går på efterløn?

Det afhænger af, om du fratræder dit job eller ej, og om du får en pension udbetalt i efterlønsperioden.


Læs mere om feriepenge og efterløn

Hvad sker der med min efterløn, hvis min dagpengeret udløber før efterlønsalderen?

En af betingelserne for at få efterløn er, at du enten opfylder indkomst-/beskæftigelseskravet eller har en dagpengeret, der endnu ikke er udløbet. Men er du over 50 år, når din dagpengeret udløber, og har du ret til efterløn den dag, hvor du når efterlønsalderen, er du undtaget fra denne betingelse.

Læs mere om udløb af dagpengeret

Kan jeg tage min efterløn med til udlandet?

Ja, i de fleste situationer kan du godt, men der er en del begrænsninger, som er vigtige at kende.

Læs mere om at få efterløn i udlandet