Hvad skal du vælge: Efterløn eller tidlig pension?

Hvis du betaler til efterlønsordningen, kan du gå på efterløn. Men har du haft et langt arbejdsliv, kan tidlig pension også være en mulighed for dig.

Er du i tvivl om, hvorvidt efterløn eller tidlig pension bedst kan betale sig for dig, anbefaler vi, at du både tager kontakt til din lokale a-kasse og til Udbetaling Danmark.

Hvad kan din lokale a-kasse?
Din lokale a-kasse kan vejlede dig om betingelserne for at få efterløn. Vi vil også kunne lave nogle beregninger af:

  • hvad du kan forvente at få i efterløn, og hvilken indflydelse dine pensioner og dit arbejde har på din efterløn
  • hvad du har optjent i skattefri præmie
  • hvor meget du kan forvente at få tilbagebetalt i efterlønsbidrag, hvis du fravælger efterlønsordningen

Hvad kan Udbetaling Danmark?
Udbetaling Danmark kan vejlede dig om reglerne for at få tidlig pension. De kan også hjælpe dig med at beregne:

  • hvad du vil kunne få i tidlig pension
  • hvad du vil kunne få i kompensation, hvis du er gået på efterløn før den 1. januar 2022, men skifter til tidlig pension

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 94. 

Læs mere om tidlig pension


Dokumentation for anciennitet
Hvis Udbetaling Danmark ikke kan indhente oplysninger om din anciennitet gennem offentlige systemer og registre, vil de bede dig om selv at fremskaffe dokumentation for ancienniteten. Der vil ofte være tale om oplysninger fra 70’erne, 80’erne, som du selv skal fremskaffe.

FOAs A-kasse har desværre ikke mulighed for at give dig dokumentation for, at du har modtaget dagpenge, hvis dagpengene er udbetalt for så mange år siden. Det skyldes, at der ifølge  persondataforordningen er regler for, hvor længe vi må opbevare dine persondata. Vi har pligt til løbende at slette oplysninger om dig, hvis de ikke længere har betydning for din ret til ydelser fra a-kassen.

Du vil muligvis kunne skaffe dokumentationen hos Rigsarkivet.

Bestil oplysninger hos Rigsarkivet 


Se nedenfor, hvilken betydning det vil få, hvis du melder dig ud af efterlønsordningen.

Vælg situation: