Skal jeg vælge efterløn eller tidlig pension?

Hvis du betaler til efterlønsordningen, kan du gå på efterløn. Men har du haft et langt arbejdsliv, kan tidlig pension også være en mulighed for dig.

Hvem kan hjælpe?

Er du i tvivl om, hvorvidt efterløn eller tidlig pension bedst kan betale sig for dig, anbefaler vi, at du både tager kontakt til din lokale a-kasse og til Udbetaling Danmark.

Dokumentation for anciennitet

Hvis Udbetaling Danmark ikke kan indhente oplysninger om din anciennitet gennem offentlige systemer og registre, vil de bede dig om selv at fremskaffe dokumentation for ancienniteten. Der vil ofte være tale om oplysninger fra 70’erne, 80’erne, som du selv skal fremskaffe.

FOAs A-kasse har desværre ikke mulighed for at give dig dokumentation for, at du har modtaget dagpenge, hvis dagpengene er udbetalt for så mange år siden. Det skyldes, at der ifølge  persondataforordningen er regler for, hvor længe vi må opbevare dine persondata. Vi har pligt til løbende at slette oplysninger om dig, hvis de ikke længere har betydning for din ret til ydelser fra a-kassen.

Du vil muligvis kunne skaffe dokumentationen hos Rigsarkivet.