Tidlig pension

Tidlig pension, den såkaldte "Arne-pension", giver dig ret til at gå 1 til 3 år tidligere på pension, hvis du opfylder betingelserne for alder, tilknytning til arbejdsmarkedet, bopæl og statsborgerskab.

Husk hvis du vil søge om tidlig pension

Spørgsmål/svar om tidlig pension

Særlige situationer

Bag om Arne-pensionen

FOA har i flere år arbejdet for ret til tidlig pension for dem, der er begyndt tidligt på arbejdsmarkedet og har haft et langt og ofte slidsomt arbejdsliv. Under valgkampen til folketingsvalget i 2019 kom tidlig pension endegyldigt på den politiske dagsorden. Det skete med en kampagne med overskriften ”Nu er det Arnes tur”.

Frontfiguren i kampagnen var den 59-årige, ufaglærte bryggeriarbejder Arne Juhl, der fik sit første job som 16-årig. Han har siden haft et arbejdsliv med hårdt, fysisk arbejde, men må trods skavanker og begyndende nedslidning vente med at trække sig fra arbejdsmarkedet, til han rammer folkepensionsalderen som 67-årig. Det ville Socialdemokratiet lave om på: De mest slidte skal også have ret til en værdig pension. 

Den 18. august 2020 kom regeringen (med Socialdemokratiet i spidsen) med et udspil om ret til tidlig pension, som i folkemunde hurtigt kom til at hedde ”Arne-pension”. Målet var at skabe et mere retfærdigt pensionssystem, hvor de, der har været mange år på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for at stoppe, inden de bliver slidt helt ned. Retten til tidlig pension skal især hjælpe dem, der som Arne Juhl har arbejdet, siden de var helt unge, og oftest har haft fysisk hårde jobs. 

I oktober 2020 faldt aftalen om ret til tidlig pension endelig på plads. Regeringen, Dansk Folkeparti, SF og enhedslisten stod bag aftalen, som trådte i kraft i 2022.