Fordele ved at udskyde din efterløn (skattefri præmie)

Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter på arbejdsmarkedet i en vis periode, har du mulighed for at optjene en en skattefri bonus - den såkaldte skattefri præmie.

Skattefri præmie er en kontant bonus du kan få, hvis du udskyder at gå på efterløn

Du optjener skattefri præmie, hvis du bliver på arbejdsmarkedet, efter du har nået efterlønsalderen. Pengene optjenes løbende og bliver udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Hvordan optjener jeg skattefri præmie?

Du optjener en skattefri præmie hver gang, du arbejder 481 timer, når du opfylder kravene.

En præmieportion udgør pr. 1. januar 2024:

  • 14.658 kr. hvis du er fuldtidsforsikret
  • 9.773 kr. hvis du er deltidsforsikret, eller hvis du ikke har ret til efterløn som fuldtidsforsikret.

Du kan højst få 12 præmier.

Hvornår udbetales præmien?

Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen.

Vi udbetaler den skattefrie præmie til dig hurtigst muligt, efter du er nået folkepensionsalderen, og når vi har alle oplysninger for at kunne beregne præmien.

Er du på efterløn, kan vi først beregne og udbetale din skattefrie præmie, når vi har udbetalt din sidste efterløn.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få skattefri præmie?