Hvordan beregnes den skattefrie præmie?

Den skattefri præmie beregnes ud fra de timer, du har arbejdet. Men der kan være en række særlige regneregler, der gør sig gældende.

Der kan medregnes timer til den skattefrie præmie fra og med dagen efter, du opfylder betingelserne for at optjene præmie, og indtil til dagen før du når folkepensionsalderen.

Du optjener en skattefri præmie for hver gang du har arbejdet 481, efter du opfylder betingelserne for at optjene skattefri præmie.

Da man kun kan optjene hele præmieportioner, får du ingen præmie, hvis du har optjent mindre end 481 timer til præmie.

Spørgsmål og svar