Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Arbejdsløse i aktivering

Der er forskellige former for aktivering af arbejdsløse. Som tillidsrepræsentant skal du være opmærksom på, at lovkravene er opfyldt, hvis der kommer aktiverede på din arbejdsplads.

Den stigende arbejdsløshed, og krav om hurtig aktivering af ledige, betyder at rigtig mange bliver aktiveret.
I 2014 var der således over 250.000 aktiveringsforløb på offentlige og private arbejdspladser. Langt størstedelen bliver aktiveret i enten virksomhedspraktik eller løntilskud.

Flest er aktiveret på det private område
Der har i lang tid været flest aktiveret på det offentlige område, men på grund af en ændring i reglerne, kommer der flere og flere forløb i private virksomheder, og i dag er flest aktiveret på det private område. Langt størstedelen i virksomhedspraktik.

Krav til aktivering
Arbejdspladserne kan ikke bare sige ja til at ansætte aktiverede, da der i lovgivningen er sikret en række rettigheder som skal være opfyldt.

Det drejer sig om:

  • Et lovkrav om, at tillidsrepræsentanten og medarbejderne skal inddrages, før der siges ja til at aktivere ledige på arbejdspladsen
  • Et lovkrav om, at kravet om merbeskæftigelse være opfyldt og godkendt af tillidsrepræsentanten
  • Et lovkrav om at der skal være et rimeligt forhold mellem antal ordinært ansatte og antal ekstraordinært ansatte.