Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Løntilskud

Efter 6 måneders ledighed kan jobcentret og den ledige i beskæftigelsesplanen ”Min plan” aftale en ansættelse i et løntilskudsjob på en privat arbejdsplads.

Ansættelsen kan højst vare 6 måneder, og den ledige, der ansættes med løntilskud, har samme løn- og arbejdsvilkår om ordinært ansatte.

Arbejdsgiveren får ca.  50 % af lønudgiften dækket af jobcenteret.

Rammer for løntilskud