Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Virksomhedspraktik

Formålet med virksomhedspraktik er blandt andet optræning af den lediges faglige, sociale og sproglige kompetencer.

En praktik på en privat virksomhed giver desuden arbejdsgiveren kendskab til den ledige, ligesom den ledige får mulighed for at snuse til et bestemt arbejdsområde.

Virksomhedspraktikanter er ikke ansat i virksomheden og får ikke løn. Forsikrede ledige får en ydelse svarende til dagpengene, mens ikke-forsikrede ledige fortsat modtager kontanthjælp. Ledige i virksomhedspraktik er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Arbejdstiden skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke overstige fuld arbejdstid for andre medarbejdere.

Virksomhedspraktik er gratis for arbejdsgiveren.


Formål med virksomhedspraktikken

Ved hvert praktikforløb skal der laves en beskrivelse af formålet med forløbet. Det skal ske ud fra følgende tre overordnede formål:

  • At der efter praktikken foretages en ordinær ansættelse
  • Optræning af kompetencer hos personen i praktikforløb
  • Afklaring af job- og uddannelsesmål for personen i praktikforløb - et såkaldt "snuseforløb".


Din rolle som TR ved en virksomhedspraktik
Det er et lovkrav, at du som TR for faggruppen på arbejdspladsen skal godkende alle former for aktivering. Det sker ved at du får en mail fra VITAS, som er Jobcentrenes digitale system til virksomhedspraktik og løntilskud. Her skal du dels bekræfte de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet, og dels bekræfte at de kolleger, der skal arbejde sammen med aktiverede er hørt og er positive. Hvis ikke de er positive - fx på grund af stor personaleudskiftning - skal du skrive begrundelsen ind i skemaet. Hvis der ikke er en TR på arbejdspladsen, er det FTR for faggruppen i kommunen/regionen, der skal stå for godkendelsen. En anden vigtig del af din opgave som TR er at være med til at skabe perspektiv. Både for den enkelte ledige i virksomhedspraktik, for kollegerne og for arbejdspladsen. Det kan du fx gøre ved at tage en dialog med din leder om, hvor I bla. skal drøfte:

  • Hvor mange aktiverede har I plads til?
  • Hvilke formål kan I sige ja til?
  • Kan I modtage ledige, som kræver en særlig indsats fra personalet