Særligt til tillidsvalgte

Ansatte på privat overenskomst

Medarbejderindflydelse ved aktivering

Tillidsrepræsentantens rolle er at være med til at sikre, at aktivering giver mening for den ledige uden at blive en belastning for arbejdspladsen og de øvrige kolleger.
Det er et krav at TR for den berørte faggruppe på arbejdspladsen skal skrive under på, at loven er opfyldt, inden en aktivering igangsættes. Hvis der ikke er en TR på arbejdspladsen, ligger opgaven hos FTR for den samlede virksomhed. Hvis der hverken er en TR eller en FTR, er det en medarbejderrepræsentant for den aktuelle faggruppe, der skriver under. 

Lovkravet om medarbejderindflydelse kræver følgende praksis: