Særligt til tillidsvalgte

Samarbejdsflader for tillidsrepræsentanten

Som tillidsrepræsentant skal du samarbejde med mange forskellige parter. Derfor er det vigtigt at få lavet nogle samarbejdsaftaler med din arbejdsplads, så der er klarhed om forventninger, indbyrdes roller og opgaver. Få hjælp til hvordan du opbygger gode de samarbejdsrelationer.

Læs mere om dine forskellige samarbejdsflader