E-læring: Samarbejde på arbejdspladsen

E-læringsmaterialer, som giver dig inspiration, værktøjer og viden om, hvordan du skaber et godt samarbejde med de forskellige parter, der er vigtige i forhold til dit tillidshverv.

Vi anbefaler at TR og AMR gennemgår materialet sammen for at få skabt et godt samarbejde. Både med hinanden og med de øvrige parter på og omkring arbejdspladsen, som er vigtige at samarbejde med.

Til hvert materiale er der en række opgaver, som I kan løse sammen. Gennem opgaverne får I sat ord på, hvordan I gerne vil have, at jeres samarbejde skal fungere.