Særligt til tillidsvalgte

TR-løftet - FOAs fem løfter til alle tillidsrepræsentanter 

FOA har besluttet at give fem løfter til alle tillidsrepræsentanter i FOA - vi kalder det TR-løftet.

Med TR-løftet er du sikker på at få støtte og hjælp til dit hverv som tillidsrepræsentant gennem en afklaring af dine opgaver, ret til uddannelse og en aftale om dine TR-vilkår på arbejdspladsen.

FOAs fem løfter til dig: 

  1. Du indgår en aftale med FOA om dine TR-opgaver, din rolle på arbejdspladsen og dit 
    samarbejde med FOA. Denne aftale kalder vi for en TR-aftale.  

  2. FOA sikrer dig information og mulighed for at komme i dialog med andre i FOA. 

  3. FOA hjælper dig med at lave en plan for din uddannelse og udvikling som tillidsrepræsentant. 

  4. FOA tilbyder dig relevant uddannelse, der er sammensat efter dine uddannelsesbehov. 

  5. FOA indgår en aftale med din arbejdsgiver om dine vilkår som TR.